Úvod » Novinky a publikace » Článek

POVINNOST USKUTEČŇOVAT DAŇOVÁ PODÁNÍ ELEKTRONICKY

Od 1. 1. 2015 vznikla v souladu s § 72 odst. 4 daňového řádu všem vlastníkům datových schránek a subjektům, které musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem, povinnost uskutečňovat veškerá tzv. formulářová podání správci daně výhradně v elektronické formě. Jedná se např. o přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádná i dodatečná daňová přiznání, hlášení, vyúčtování apod. Samotné elektronické podání ve formátu xml je možné učinit datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky (obě možnosti nabízí např. aplikace EPO Finanční správy) nebo, odeslanou prostřednictvím datové schránky adal.

Případným nedodržením této povinnosti vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit pokutu minimálně ve výši 2 tisíc korun do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru správcem daně.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×