Úvod » Novinky a publikace » Článek

FATCA

V návaznosti na příslušnou mezinárodní smlouvu uzavřenou mezi ČR a USA a právní předpis USA o oznamování informací o zahraničních účtech (Foreign Account Tax Compliance Act), byl 29. 12. 2014 vyhlášen zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní.

Tato výměna zahrnuje jak shromažďování a předávání informací o finančních účtech daňových rezidentů USA českými finančními institucemi, jejich oznamování správci daně a předávání těchto informací příslušným kontaktním orgánům USA, tak i postup opačný, tedy přijímání informací o finančních účtech daňových rezidentů České republiky v USA příslušnými českými orgány. Zákon ukládá též povinnosti související s platbami neúčastnícím se finančním institucím a upravuje možnost uložení pokuty za nesplnění povinností nepeněžité povahy českým finančním institucím. Tento zákon nabyl účinnosti 13. 1. 2015.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×