Úvod » Novinky a publikace » Článek

NOVELA ZÁKONA O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH

Koncem roku 2014 nabyla účinnosti rozsáhlá novela zákona o spotřebních daních, která mimo jiné mění pravidla nakládání s vybranými minerálními oleji. Jejím cílem je preventivně působit a bránit daňovým podvodům na spotřební dani spočívajícím v nedovoleném přimíchávání nezdaněných zvláštních minerálních olejů do běžných pohonných hmot, zejména nafty.

Novela zavádí zvláštní registr osob nakládajících s těmito vybranými minerálními oleji a vztahuje se na jejich výrobce, distributory i koncové spotřebitele. Povinnost registrace je nicméně povinná pouze pro osoby, které nakládají s oleji volně loženými či v baleních větších než 220 litrů. Změna by tak měla dopadnout co nejméně na malé distributory a spotřebitele. Přechodná ustanovení novely umožňují splnit registrační povinnost nejpozději do 1. dubna 2015.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×