Úvod » Novinky a publikace » Článek

TŘETÍ NOVELA ZÁKONA O DPH PŘIJATA

Poslední ze tří novel zákona o DPH, kterou Senát v prosinci vrátil Poslanecké sněmovně s připomínkami, byla v pozměněné podobě schválena a 31. 12. 2014 vyhlášena pod číslem 360/2014 ve Sbírce zákonů. O obsahu této novely jsme naše klienty již informovali v předchozích daňových novinkách. Nicméně v rámci pozměňovacích návrhů Senátu došlo k odložení účinnosti dočasného režimu přenesení daňové povinnosti („PDP“) na 1. 4. 2015, resp. 1. 9. 2015 u cukrové řepy. Dále došlo k odložení účinnosti změn týkajících se dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí na 1. 1. 2016.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×