Úvod » Novinky a publikace » Článek

KŠB úspěšně zastupovala společnost Philips ve sporu ohledně údajné kartelové dohody před Nejvyšším správním soudem

Nejvyšší správní soud, který spor řešil v poslední instanci, dal v důležitých bodech své argumentace za pravdu advokátní kanceláři KŠB.

Společnost Philips se podle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) údajně účastnila kartelové dohody výrobců barevných televizních obrazovek. Tato kartelová dohoda pdoel ÚOHS údajně trvala jak za účinnosti jak předcházejícího, tak i současného (od roku 2001) zákona o ochraně hospodářské soutěže. Na rozdíl od jiných členů kartelu se ale společnost Philips dohody údajně účastnila jen za účinnosti „starého“ zákona. Vznikla tedy otázka, od kdy běží lhůta k možnému postihu, resp. kdy zaniká odpovědnost za údajný delikt dle zákona o ochraně hospodářské soutěže. ÚOHS a Krajský soud v Brně dovozovaly její počátek od okamžiku ukončení kartelové dohody jako takové, což bylo v době, kdy se jí už společnost Philips, a to ani dle tvrzení ÚOHS, neúčastnila.

Ovšem Nejvyšší správní soud (NSS) v souladu s argumentací KŠB takový postup odmítl. S ohledem na princip osobní odpovědnosti musela podle NSS lhůta pro uložení sankce začít běžet od okamžiku ukončení údajného protiprávního jednání společnosti, nikoliv od doby, kdy byl kartel ukončen všemi svými účastníky. Nejvyšší správní soud tak dovodil, že lhůta pro uložení sankce společnosti uplynula již před zahájením správního řízení ze strany ÚOHS, a jejím uplynutím odpovědnost za údajný soutěžní delikt v každém případě zanikla. Nejvyšší správní soud tak zrušil nejen rozhodnutí Krajského soudu v Brně, ale i rozhodnutí ÚOHS, kterým sice společnosti pokuta uložena nebyla, ale kterým bylo deklarováno porušení zákona, a uložil ÚOHS správní řízení ve vztahu ke klientovi KŠB zastavit.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×