Úvod » Novinky a publikace » Článek

Martin Šolc se stal viceprezidentem Mezinárodní advokátní komory (IBA)

Martin Šolc, zakládající partner přední české advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík (KŠB), dosáhl významného mezinárodního úspěchu. V Tokiu byl dnes jako historicky první zástupce zemí střední a východní Evropy zvolen viceprezidentem Mezinárodní advokátní komory (IBA), největší světové organizace v oboru advokacie.

International Bar Association (IBA) je profesní organizací, která sdružuje přes 200 národních advokátních komor, včetně České advokátní komory, a více než 50 tisíc dalších individuálních členů. Martin Šolc bude v letech 2015-2017 zastávat v IBA druhou nejvýznamnější pozici, kterou převezme po dosavadním viceprezidentovi, americkém advokátovi Davidu W. Rivkinovi. O novém vedení organizace rozhodla tento čtvrtek na výroční konferenci IBA v Tokiu Rada IBA hlasy advokátních komor i jednotlivých členů.

„Jsem samozřejmě potěšen důvěrou, kterou mi volbou Rada IBA vyjádřila. Své zvolení vnímám jako ocenění mé více než dvacetileté práce pro IBA a potvrzení, že aktivity, které jsem prosazoval poslední dva roky z pozice generálního sekretáře, jsou smysluplné a členové organizace je vnímají pozitivně,“ uvedl po svém zvolení Martin Šolc.

Martin Šolc plánuje z pozice viceprezidenta IBA pokračovat v diskusi, kterou organizace v posledních letech vede o způsobu jejího fungování, například o zvýšení dostupnosti konferencí a seminářů pro širší okruh posluchačů prostřednictvím online přístupů. IBA by podle Martina Šolce měla do budoucna kromě plnění standardní role globálního hlasu advokátní profese posílit i své regionální aktivity.

„Martinovi srdečně gratuluji k obrovskému úspěchu. Zástupce české advokacie doposud nikdy v historii nezastával vyšší post v našem oboru. Martin v rámci svého dosavadního působení u IBA nezapomněl na prosazování zájmů ČAK a myslím, že díky němu mají čeští právníci v mezinárodním měřítku velmi dobrou pověst. Věřím, že v budoucnu bude naplněna dosavadní praxe, kdy se viceprezident IBA po skončení funkčního období zpravidla stává prezidentem asociace a Martin tuto roli v roce 2017 převezme,“ komentoval volbu Martin Vychopeň, předseda představenstva České advokátní komory.

IBA (se sídlem v Londýně) je největší a nejvýznamnější globální organizací advokacie. Byla založena v roce 1947 skupinou 37 národních advokátních organizací. Vznikala krátce po založení Organizace spojených národů a vůdčí myšlenkou jejích zakladatelů bylo, aby se v poválečné době stala jakousi obdobou OSN pro právnická povolání. IBA pořádá ročně více než 60 konferencí. Její výroční konference se pravidelně účastní více než 5000 advokátů. Letošní konferenci v Tokiu, na níž se setkává přes 6000 odborníků, otevíral svým projevem japonský premiér za účasti japonského císaře a císařovny. V roce 2015 se uskuteční pololetní zasedání orgánů IBA v Praze.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×