Úvod » Naši lidé » Profil

David Elischer

Of counsel

Vzdělání

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2005, JUDr. – 2006, Ph.D. – 2009, doc. – 2016)
  • Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. – 2005, PhDr. – 2006)
  • Diplôme d’Université Panthéon-Assas Paris II. Cycle Droit (2005)

Akademické hodnosti a aktivity

Od roku 2006 asistent (od roku 2009 odborný asistent) na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Publikační činnost

  • Texty v odborném tisku, spoluautor odborných publikací a komentářů
  • Např.: Kobliha, I., Elischer, D., Hochman, J., Hunjan Koblihová, R., Tuláček, J.: Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona. Praktická příručka. Praha: Leges, 2012

Veřejné aktivity

Účast v pracovních minitýmech při rekodifikační komisi Legislativní rady vlády v rámci připomínkového řízení k novému občanskému zákoníku

Specializace

David Elischer

Jazykové znalosti

  • Anglický jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Italský jazyk
  • Španělský jazyk

Kontakt


vizitka, (*.vcf)

Sídlo Praha
+420 224 103 316
+420 224 103 234
ksbpraha@ksb.cz

Copyright © 2000 – 2018, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch