Jaroslav Zahradníček

Jaroslav Zahradníček je advokátem KŠB. Specializuje se na ochranu osobních údajů, telekomunikace, právo obchodních společností, závazkové právo a právní audit.

Kocián Šolc Balaštík handles a full range of TMT matters for clients operating in areas such as IT, telecommunications (including satellite telecommunications), finance, media and automotive, among others. In addition to assisting with regulatory matters, other work includes advice to investors and corporate buyers on the acquisition of technology firms, as well as entry into the Czech market. Associate Jaroslav Zahradníček is recommended.

LEGAL 500 2022

Specializace


Reference

Výkon pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci koncernu společností jednoho z předních dodavatelů energií v ČR. Rozsáhlá poradenská činnost v oblasti ochrany osobních údajů pro instituce finančního trhu, retailové řetězce, IT společnosti či výrobní společnosti.

Realizace právních prověrek při prodeji elektráren, developerských projektů, retailových řetězců či softwarových společností.

Poradenství v oblasti telekomunikačního práva v souvislosti s nasazováním nových informačních technologií (telematika) pro přední výrobce automobilů či operátory.

Poradenství pro přední retailový řetězec v otázkách spotřebitelského, reklamního a obecného smluvního práva.

Korporátní poradenství v otázkách zakládání společností, jejich správy, přeměn či likvidací.

Pro bono činnost pro IMPULS, nadační fond.

Profil

Advokát od roku 2015.

Vzdělání:

 • Právnicka fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. - 2011, Ph.D. - 2019, JUDr. - 2021)
 • Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů (Bc. - 2012, Ing. - 2014)

Členství:

 • Česká advokátní komora
Jaroslav Zahradníček

Jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk (pasivně)

Kancelář

 • Sídlo Praha

Publikace a přednášky

Publikace:

 • Zahradníček, J. Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích. Praha: Leges, 2019, 240 s.;
 • Zahradníček, J. Soukromí v práci ve světle evropské judikatury. Právní rádce, 2019, č. 7, s. 36 – 39;
 • Zahradníček, J. Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů zaměstnanců. Právní rádce, 2019, č. 9, s. 40 – 44;
 • Zahradníček, J. Ubytování jako sektor sdílené ekonomiky, in Pichrt, J., Boháč, R., Morávek, J. (eds.) Sdílená ekonomika – sdílený právní problém? Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 336 s.;
 • Zahradníček, J. Sledování elektronických komunikací na pracovišti. Právní rádce, 2016, č. 11, s. 50 – 55.

Přednášky:

 • Přednášková činnost na téma obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
 • Přednášková činnosti na konferencích konaných pod záštitou PFUK (Sdílená ekonomika či Alternativní řešení sporů v pracovněprávních vztazích)
 • Právní aspekty cloud computingu. Konference: Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru