Martina Parusová Zímová

Martina Parusová Zímová je advokátkou KŠB. Ve své praxi se zaměřuje na problematiku veřejných zakázek, závazkového práva, franchisingu a práva na ochranu osobních údajů.

Specializace


Reference

Právní poradenství Plzeňským městským dopravním podnikům při zadávání veřejné zakázky na rekonstrukci tramvajové vozovny.

Právní poradenství Správě úložišť radioaktivních odpadů při zadávání veřejných zakázek souvisejících s činnostmi v oblasti nakládání s jadernými odpady.

Právní poradenství společnostem činným v oblasti plynárenství při aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek.

Právní poradenství společnosti působící v automobilovém průmyslu při účasti v zadávacích řízení.

Právní poradenství společnosti ARAMARK při přípravě smluvní dokumentace v oblasti jejich podnikání a v oblasti ochrany osobních údajů.

Právní poradenství v oblasti franchisingu společnostem z různých sektorů, mj. společnostem podnikajícím v gastronomii, maloobchodu, wellnes či realitních služeb.

Profil

Advokátka od roku 2009.

Vzdělání:

  • Právnická fakulta ZČU Plzeň (Mgr. - 2003),
  • Juristische Fakultät, Universität Passau (2001 – 2002, LL.M. 2004)

Členství:

  • Česká advokátní komora