Úvod » Naši lidé » Profil

Daniel Lála

Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. - 2015, Ph.D. - 2019)
 • Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (Bc. – 2011)
 • Ludwig-Maximilians-Universität Mnichov (2018/2019)
 • Bucerius Law School Hamburk (2013)

Publikační činnost

 • LÁLA, D. Druhy podílů v kapitálových společnostech. Monografie, která vyjde v první polovině roku 2020 u nakladatelství C. H. Beck.
 • LÁLA, D. Přednostní právo na podíl na zisku spojené s prioritní akcií. In Eichlerová, Kateřina a kol. (eds.) Rekodifikace obchodního práva – pět let poté. Svazek I. Pocta Stanislavě Černé. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 544 s., s. 185 až 194.
 • DĚDIČ, J., LÁLA, D. SLAVÍKOVÁ, L. Nad návrhem směrnice o přeshraničních přeměnách. Obchodní právo. 2018. č. 12, s. 434-457.
 • LÁLA, D. Odstoupení z funkce člena statutárního orgánu osobní společnosti. Obchodněprávní revue. 2018, č. 5, s. 129-134.
 • LÁLA, D. Povaha členství ve statutárním orgánu osobní společnosti aneb je člen statutárního orgánu osobní společnosti členem voleného orgánu ve smyslu občanského zákoníku? Obchodněprávní revue. 2018, č. 4, s. 106-110.
 • LÁLA, D. Převod podílu ve veřejné obchodní společnosti. Obchodněprávní revue. 2018. č. 2, s. 42-46.
 • LÁLA, D. Komu náleží obchodní vedení ve veřejné obchodní společnosti? Dostupný na http://www.epravo.cz/top/clanky/komu-nalezi-obchodni-vedeni-ve-verejne-obchodni-spolecnosti-99917.html.
 • LÁLA, D. Právnická osoba jako člen voleného orgánu kapitálové obchodní korporace. Právní rádce. 2015, roč. 23, č. 6, s. 32-36.

Členství

Česká advokátní komora

Daniel Lála

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk

Kontakt


vizitka, (*.vcf)

Sídlo Praha
+420 224 103 316
+420 224 103 234
ksbpraha@ksb.cz

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×