Ondřej Siška

Ondřej Siška je advokátním koncipientem KŠB.


Reference

Člen týmu zastupujícího klienty ve sporech ze smluv o spotřebitelském úvěru.

Člen týmu zastupujícího klienty v leteckých sporech.

Zastupování v soudních, správních a rozhodčích řízeních.

Profil

Vzdělání:

  • Maastricht University – Faculty of Law (LL.M. - 2018)
  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. - 2017)

Členství:

  • Česká advokátní komora