Martin Štefko

Martin Štefko je advokátem KŠB. Působil rovněž jako hostující učitel na Nova Southeastern University v USA a KU Leuven v Belgii. Ve své praxi se zaměřuje především na pracovní právo, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Od roku 2005 působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, nejprve jako odborný asistent, posléze jako docent na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, působí také v Ústavu státu a práva Akademie věd ČR. Martin Štefko je autorem více než 300 článků v recenzovaných časopisech, autorem či spoluautorem více než 20 odborných knih k problematice pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.

Specializace


Reference

Poradenství v oblasti pracovního práva v celém rozsahu, poradenství ve věci skončení pracovního poměru, náhrady újmy způsobené pracovním úrazem či nemocí z povolání.

Profil

Advokát od roku 2017.

Vzdělání:

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr. - 2002, JUDr. - 2003, Ph.D.- 2005, doc. - 2014)

Členství:

 • Česká advokátní komora
 • Člen rady Studentské a vědecké oborové činnosti od 2007 do 2011
 • Od 2007 do 2014 člen poradního sboru Krajské pobočky hl. m. Prahy, Úřad práce České republiky
 • Zapsaný zprostředkovatel pro kolektivní vztahy u MPSV ČR
 • Od 2009 člen redakční rady European Labour Law Journal
 • Korespondent Max Planckova institutu pro srovnávací a mezinárodní právo sociálního zabezpečení v rámci projektu „General Principles of Social Security Law in Europe“ (od 2007) a v rámci projektu „Die Altersversorgung von Beamten im Vergleich (od 2009)

Ostatní:

 • Od roku 2005 odborný asistent (od roku 2014 docent) na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy
 • Od roku 2003 vede semináře z pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
 • Garant a učitel kurzu Social Rights and Their Protection
 • Garant a učitel kurzu Labour Law and Social Security Law
 • Garant kurzu Introduction to US Law
 • Munich University "Summer Training in German and European Law“, Mnichov, od 4.7.2005 do 29.7.2005, předmětem studia byla interakce německého a komunitárního práva
 • Hostující profesor na NOVA Southeastern University, Florida, USA v roce 2009 a KLU Leven, Belgie v březnu 2016
 • Stipendium Max Planckova institutu v roce 2007
 • Ocenění rektora UK za nejlepší odbornou knihu v roce 2011, 2014 a 2017.
Martin Štefko

Jazyky

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk

Kancelář

 • Sídlo Praha

Publikace a přednášky

Publikace:

 • Více než 300 článků, autor či spoluautor více než 20 odborných knih k problematice pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
 • Štefko, M. (ed.): Labour Law and Social Security Law at the Crossroads, Faculty of Law, Charles University in Prague 2016
 • Becker, Ulrich - Štefko, Martin a kol. Aktuální otázky práva na práci občanů třetích států z pohledu ČR a SRN. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, Praha 2015, ISBN 978-80-87439-20-3
 • Kotous, J.; Munková, G.; Štefko, M.: Obecné otázky sociální politiky, Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013. 169 s. - (E-knihy). ISBN 978-80-87439-08-1
 • Výkon závislé a nelegální práce, PF UK v Praze, Studie z lidských práv č. 2, PF UK v Praze, ediční středisko 2013, ISBN 978-80-871146-72-9
 • Koldinská, K.; Štefko, M.: Sociální práva cizinců, Praha, C.H.Beck 2013
 • Pracovní právo v kontextu občanského práva, Analýza limitů podpůrné působnosti obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích, Praha: Auditorium 2012
 • Vysílání zaměstnanců do zahraničí, Praha: C.H.Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-110-9
 • Bělina a kol. Zákoník práce, komentář, Praha 2008, 2010 a 2015, C.H.Beck, ISBN 978-80-7179-607-7 (Štefko je autorem komentářů k ust. § 16 až 17, § 78 až 100, § 300, § 307, § 316 až 319, § 338 až 346, a dále rejstříku)

Přednášky:

Účast jako přednášející na více než 15 zahraničních a 16 tuzemských konferencích, z vystoupení na zahraničních konferencích lze zmínit:

 • Konference „The Jurisprudence of the International Courts“ pořádaná Universitou Santiago de Compostella, ve dnech 3. až 5. června 2015, vystoupení k případu Slovak Pensions C-399/09 Landtová (2011)
 • Evropský regionální kongres pořádaný Mezinárodní společností pracovního práva a práva sociálního zabezpečení ve spolupráci s University Collage of Dublin ve dnech 16. až 19. září 2014, téma přednášky v sekci Young Scholars: The Czech Republic´s Report
 • Konference Working Time, VII. IAD pořádaná Universität St. Gallen ve dnech 30 a 31. Října 2014, Švýcarsko, přednesen příspěvek na téma Regulations on Working Time in the Czech Republic