Barbora Musilová

Barbora Musilová je advokátkou KŠB. Ve své praxi se zaměřuje především na soudní spory a rozhodčí řízení, pracovní právo a na závazkové právo.

Specializace


Reference

Zastupování stavební společnosti v soudních sporech ze smluv o dílo.

Zastupování společnosti zabývající se odpadovým hospodářstvím v soudních a správních řízeních.

Zastupování strojírenských společností v soudních sporech.

Poradenství v oblasti insolvenčního práva.

Profil

Advokátka od roku 2015.

Vzdělání:

  • Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (Mgr. - 2011)

Členství:

  • Česká advokátní komora