Celkem: 140 ..2 3 4 5 6 7 8 9 10

Podpora ve formě dotace aneb „ošetřovné“ pro OSVČ. Již spuštěno! AKTUALIZACE01

8. duben 2020

Až do 30. 4. 2020 do 23:59 mohou osoby samostatně výdělečně činné podávat u Ministerstva průmyslu a obchodu žádosti o tzv. ošetřovné ve výši 424 Kč denně, a to zpětně za období od 12. do 31. 3. 2020. Vzhledem k tomu, že se nejedná o zvláštní sociální dávku, jak se původně uvažovalo, ale o státní podporu ve formě dotace, podléhá tato forma pomoci přísnějšímu režimu. Níže uvádíme stručný přehled podmínek pro její získání.

Podpora OSVČ zasažených současnou situací prostřednictvím kompenzačního bonusu AKTUALIZACE02

8. duben 2020

Poslanecká sněmovna schválila ve druhém čtení další nástroj podpory pro OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti s šířením nákazy koronavirem. Na základě řady připomínek byl původní vládní návrh z dílny ministerstva financí přepracován tak, aby se rozšířil okruh možných žadatelů. Pro koho se podpora chystá, jakou bude mít formu a co je k jejímu získání potřeba udělat se dozvíte v tomto článku.

Opatření pro zmírnění dopadů COVID-19 na cestovní ruch – přesunutí zájezdu

7. duben 2020

Vláda dne 6. 4. 2020 schválila návrh zákona o některých opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu. Návrh zákona projedná dne 8. 4. 2020 výbor Poslanecké sněmovny pro veřejnou správu a regionální rozvoj a následně plénum Poslanecké sněmovny

Program "Antivirus“ - nástroje finanční pomoci zaměstnavatelům. Již spuštěno! AKTUALIZACE02

7. duben 2020

Zvažujete jak zachovat zaměstnanost a minimalizovat ekonomické ztráty?  Podívejte se, jaké finanční nástroje připravil stát pro podnikatele, jejichž zaměstnanci byli přímo či nepřímo zasaženi opatřeními státu přijatých v boji proti koronaviru. 

Přehled vládních zákazů a výjimek platných od 7.4.2020 AKTUALIZACE02

7. duben 2020

Ministerstvo zdravotnictví přistoupilo setem několika mimořádných opatření ze dne 6. 4. 2020 k avizovanému zmírnění zákazu maloobchodního prodeje zboží a služeb, zákazu přítomnosti veřejnosti ve vybraných provozovnách nebo vybraných časech, zákazu provozu některých provozoven a omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů. Na druhou stranu však ve vztahu k některým výjimkám nařídilo přísnější pravidla, která je třeba dodržovat. Níže uvádíme jejich aktuální přehled.

Onemocnění koronavirem jako nemoc z povolání

6. duben 2020

V současné době Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR stále vyčkává s novelizací nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, v platném znění. Toto vyčkávání je odrazem jisté obecné rozpolcenosti mezi vzrůstajícími počty nakažených zdravotníků či dobrovolníků, kteří se nakazí při výkonu práce nebo nařízené pracovní povinnosti, a ještě více rostoucími počty nakažených jakýchkoli ostatních zaměstnanců, kteří se nakazí nikoli při výkonu práce či v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, nebo pro plnění pracovních úkolů.

Nájem prostor pro podnikání: vláda navrhuje zmrazení možnosti dát výpověď pro neplacení

6. duben 2020

Vláda schválila znění návrhu zákona o některých opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání. Návrh bude projednáván na 44. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, která se bude konat dne 7. dubna 2020. 

Podpora OSVČ prostřednictvím kompenzačního bonusu. Podmínky se změní! AKTUALIZACE01

4. duben 2020

Jak jsme očekávali, ministerstvo financí po vlně připomínek představilo úpravu podmínek pro OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti s šířením nákazy koronavirem, za kterých mohou žádat o podporu v podobě kompenzačního bonusu do výše 25 000 Kč. Změna bude zapracována do pozměňovacího návrhu k původnímu tisku, který bude od pondělka projednáván v poslanecké sněmovně.

Podpora OSVČ zasažených současnou situací prostřednictvím kompenzačního bonusu

3. duben 2020

Další podpora z dílny ministerstva financí a finanční správy se chystá pro OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti s šířením nákazy koronavirem. Pro koho se podpora chystá, jakou bude mít formu a co je k jejímu získání potřeba udělat se dozvíte v tomto článku.

COVID-19 a pojištění

3. duben 2020

Za zvonění lodního zvonu vyloveného z HMS Lutine potopené v roce 1799 bylo 19. března přerušeno obchodování na fyzickém parketu v Underwitting Room u Lloyd’s of London. Upisování rizik dále probíhá online, ale je jasné, že dopady probíhající pandemie budou i v odvětví pojišťovnictví masivní. 

Krizová opatření u pojistného na sociální zabezpečení a zdravotního pojištění AKTUALIZACE01

2. duben 2020

V současné době, kdy jsou přijímána opatření kvůli epidemii koronaviru, vzniká řada otázek ohledně plateb pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. OSVČ kromě toho řeší například to, jak opožděně podané přiznání k dani z příjmů ovlivní lhůtu pro podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2019 a úhradu doplatků pojistného a další zálohové platby.

Vliv pandemie COVID-19 na veřejné zakázky

2. duben 2020

Vyhlášení nouzového stavu a přijetí jednotlivých mimořádných opatření zasahuje postupně do všech právních oblastí, a není tomu jinak ani v oblasti veřejných zakázek. Dopady událostí pociťují všichni zúčastnění – zadavatelé, uchazeči i již vybraní dodavatelé.

Insolvence a exekuce - finanční problémy dlužníků částečně řeší návrh Vlády

1. duben 2020

Mimořádná opatření přijatá pro boj s rozšířením COVID-19 mohou způsobovat řadě osob finanční problémy, které mohou vést až k dočasnému úpadku těchto osob. Vláda proto navrhuje speciální pravidla, která mají těmto osobám pomoci překonat nejen dočasný úpadek ale i případné oddlužení či reorganizace.

Program "Antivirus“ - nástroje finanční pomoci zaměstnavatelům AKTUALIZACE01

1. duben 2020

Zvažujete jak zachovat zaměstnanost a minimalizovat ekonomické ztráty?  Podívejte se, jaké finanční nástroje připravil stát pro podnikatele, jejichž zaměstnanci byli přímo či nepřímo zasaženi opatřeními státu přijatých v boji proti koronaviru.

Valná hromada v době nouzového stavu? Co přináší "Lex Covid"? AKTUALIZACE01

1. duben 2020

V době trvání mimořádných opatření přijatých pro boj s rozšířením COVID-19 se na právnické osoby použijí speciální pravidla, která by měla zajistit, že orgány právnických osob jsou schopny rozhodovat a že nedojde k ochromení fungování právnické osoby.