Celkem: 140 ..2 3 4 5 6 7 8 9 10

Podpora ve formě dotace aneb „ošetřovné“ pro OSVČ AKTUALIZACE02

21. duben 2020

Od 1. 4. 2020 mohou osoby samostatně výdělečně činné („OSVČ“) podávat u živnostenských úřadů žádosti o tzv. ošetřovné ve výši 424 Kč denně. Nejedná se však o zvláštní sociální dávku, jak se původně uvažovalo, nýbrž o státní podporu ve formě dotace s přísnějším režimem. Níže uvádíme stručný přehled podmínek pro získání této formy pomoci.

Jak žádat o kompenzační bonus pro OSVČ AKTUALIZACE01

21. duben 2020

Ve Sbírce zákonů byl dne 14. 4. 2020 zveřejněn zákon o kompenzačním bonusu pro OSVČ, tzv. Pětadvacítka, který má za cíl podpořit OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti se šířením nákazy koronavirem.

Podpora OSVČ zasažených současnou situací prostřednictvím kompenzačního bonusu AKTUALIZACE04

21. duben 2020

Vláda dne 20. 4. 2020 schválila doplnění zákona o kompenzačním bonusu, který byl publikovaný ve Sbírce zákonů 14. 4. 2020 a s účinností od 15. 4. 2020 zavedl další nástroj podpory pro OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti s šířením nákazy koronavirem. Dochází tím k prodloužení období, za které budou moci OSVČ o bonus žádat. Pro koho je podpora určena, jakou bude mít formu a co je k jejímu získání potřeba udělat se dozvíte v tomto článku. Žádosti o bonus za období od 12. 3. do 30. 4. podávají OSVČ už 10. 4. 2020. Důležité je, že v případě zájmu o prodloužení podpory na další období budou muset OSVČ podat novou žádost.

Zákon o „pokutách za roušky“ míří k prezidentovi a do Sbírky zákonů

20. duben 2020

Zvláštní zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie, který umožní postihovat porušení opatření v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, míří k prezidentovi. Ten ho kvůli legislativnímu postupu Senátu může podepsat nejdříve až 9. května 2020.

Uvolňování opatření od 27. 4. 2120 – plochy provozoven bude možné vytýčením zmenšit na 200 m2!

19. duben 2020

Vláda v tomto týdnu představila plán pozvolného uvolnění opatření, ze kterého vyplývá, že pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, bude od 27. dubna 2020 povolen maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách do 200 m2. Je výměra plochy vaší provozovny větší? Nevadí. Zatím se výslovně předpokládá, že prodejní plochu bude možné zmenšit na požadovanou velikost vytýčením, např. prostřednictvím ohraničovací (bezpečnostní) pásky.

Zákon o odložení splatnosti úvěrů byl schválen a je účinný AKTUALIZACE01

18. duben 2020

Senát na své schůzi dne 16. 4. 2020 schválil návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, který umožňuje úvěrovaným osobám odložit splátky úvěrů. Tento zákon nabyl účinnosti dne 17. 4. 2020 jeho vyhlášením ve Sbírce zákonů pod č. 177/2000.

Jak žádat o kompenzační bonus pro OSVČ

17. duben 2020

Ve Sbírce zákonů byl dne 14. 4. 2020 zveřejněn zákon o kompenzačním bonusu pro OSVČ, tzv. Pětadvacítka, který má za cíl podpořit OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti se šířením nákazy koronavirem.

Podpora OSVČ zasažených současnou situací prostřednictvím kompenzačního bonusu AKTUALIZACE03

17. duben 2020

Ve Sbírce zákonů byl 14. 4. 2020 publikován zákon o kompenzačním bonusu, který přináší další nástroj podpory pro OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti s šířením nákazy koronavirem. Na základě řady připomínek byl původní vládní návrh z dílny ministerstva financí přepracován tak, aby se rozšířil okruh možných žadatelů. Pro koho je podpora určena, jakou bude mít formu a co je k jejímu získání potřeba udělat se dozvíte v tomto článku. Účinnosti sice zákon nabyl 15. 4. 2020, ale už od pátku 10. 4. mohou podnikatelé podávat příslušné žádosti.

Ministerstvo financí navrhuje zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

16. duben 2020

Ministerstvo financí navrhuje zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitých věcí. Návrh bude projednáván v pátek 17. dubna koaliční radou vlády a Národní ekonomickou radou vlády (NERV).

Program COVID Praha se spustí 20. dubna 2020. Nezaváhejte!

16. duben 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s. („ČMZRB“) a Hlavním městem Praha připravují další program podpory. Tentokrát se program s názvem COVID Praha bude týkat osob samostatně výdělečně činných („OSVČ“) a malých a středních podnikatelů („MSP“) postižených opatřeními proti šíření koronaviru, kteří vyvíjí své podnikatelské aktivity na území Hlavního města Prahy. Tyto osoby byly totiž vyloučeny z předchozího programu COVID II.

Program "záruka COVID plus" pro velké firmy

14. duben 2020

Ministerstvo financí (MF) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP) připravuje program na poskytnutí systému záruk za splácení úvěrů vývozců a výrobců - záruka COVID plus. Níže uvádíme základní parametry o jejichž doplnění a zpřesnění vás budeme dále informovat formou aktualizace tohoto příspěvku.

Nedovolené dohody v době pandemie – shovívavější pohled a praktický přístup ÚOHS

14. duben 2020

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) vydal dne 9. 4. 2020 závazné prohlášení o řešení dopadů pandemie COVID-19 na hospodářskou soutěž v České republice. V něm reflektoval důsledky globální pandemie na ekonomiku a vyjádřil pochopení pro to, že některé typy spolupráce a kontaktů mezi soutěžiteli jsou v současné nouzové situaci ospravedlnitelné, ač by za běžných okolností mohly být považovány za soutěžně problematické.

Opatření pro zmírnění dopadů na cestovní ruch ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou AKTUALIZACE0

11. duben 2020

Poslanecká sněmovna schválila dne 9. 4. 2020 návrh zákona o některých opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu. Návrh zákona projedná Senát na své 20. schůzi dne 16. 4. 2020.

Valná hromada v době nouzového stavu? Co přináší Lex Covid? AKTUALIZACE02

10. duben 2020

Poslanecká sněmovna na svém dlouhém zasedání, jež začalo dopoledne dne 8. 4. 2020 a skončilo nad ránem následujícího dne, schválila mimo jiné též návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, jenž byl předložen jako sněmovní tisk č. 807 (dále jen „lex covid“). Předmětný návrh zákona by měl být projednán Senátem na zasedání dne 16. 4. 2020.

Nájem prostor pro podnikání: vládní návrh zákona schválen Poslaneckou sněmovnou AKTUALIZACE01

9. duben 2020

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání ve znění několika pozměňovacích návrhů Návrh byl projednáván dne 8. 4. 2020 na 44. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a v příštím týdnu se očekává jeho schválení Senátem.