Celkem: 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9..

Cenové moratorium nájemného z bytů – nájemné nelze zvyšovat!

30. duben 2020

Dne 24. 4. 2020 nabylo účinnosti cenové moratorium nájemného z bytů z pera Ministerstva financí („MF“), které bylo přijato formou nařízení vlády č. 202/2020 Sb. Jedná se o ochranné opatření pro nájemníky, které stanoví, že nájemné z bytu nelze po vymezenou dobu zvyšovat. Toto cenové moratorium přitom navazuje na zákon č. 209/2020 Sb., který chrání nájemce bytu před výpovědí.

Nouzový stav byl prodloužen do 17. 5. 2020. Co to znamená?

28. duben 2020

Poslanecká sněmovna na své schůzi konané dne 28. 4. 2020 rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 17. 5. 2020. Tím došlo i k faktickému prodloužení všech krizových opatření vlády, které byly vydány s účinností po dobu trvání nouzového stavu.

Povaha krizových a mimořádných opatření ve světle očekávaných rozhodnutí Ústavního soudu

28. duben 2020

Ústavní soud vydal dne 28. 4. 2020 dvě plenární usnesení, kterými odmítl ústavní stížnost směřující proti usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu, usnesení vlády o přijetí krizového opatření a některých mimořádných opatření se sp. zn. Pl. ÚS 8/20, a návrh člena zastupitelstva městské části Praha 4 směřující proti usnesení vlády o přijetí krizového opatření (122/2020 Sb.), sp zn. Pl. ÚS 7/2020

Avizovaná podpora pro vybrané společníky a jednatele a další podpora zaměstnavatelů

28. duben 2020

Vláda po svém jednání v pondělí 27. dubna avizovala, že vedle OSVČ hodlá podpořit také společníky a jednatele některých společností s ručením omezením. Dále oznámila schválení záměru odložit zaměstnavatelům jejich platbu pojistného na sociální pojištění za zaměstnance a prodloužení programu Antivirus.

Zelená energetika v době koronavirové

28. duben 2020

Možná by se zdálo, že v době „koronavirové“ se vše točí kolem roušek, dezinfekce či omezení provozu nejrůznějších výrobních provozů, a o energetice se mluví jen v souvislosti s nezbytností zachování chodu prvků kritické energetické infrastruktury. Leč není tomu tak, o čemž svědčí i včerejší jednání vlády, po kterém na tiskové konferenci tajuplně zaznělo, že vláda „přijala návrh o zavedení opatření k zajištění přiměřenosti poskytování podpory, které naplňují závazky České republiky, a to uvedené v rozhodnutích Evropské komise“. A co že tedy vláda vlastně přijala?

Otevírání obchodů od 27. 4. 2020 – plochy je možné vytýčením zmenšit na 2.500 m2! AKTUALIZACE01

26. duben 2020

Vláda na svém zasedání dne 23. 4. 2020 přijala usnesení č. 453 o krizovém opatření, kterým od 27. dubna 2020 povolila maloobchodní prodej zboží a prodej služeb v provozovnách do 2.500 m2 mimo nákupní centra. Je výměra plochy vaší provozovny větší? Nevadí. Prodejní plochu je možné zmenšit na požadovanou velikost vytýčením, např. prostřednictvím ohraničovací (bezpečnostní) pásky.

Business cesty do ČR - za jakých podmínek?

25. duben 2020

Vláda přistoupila k avizovanému rozvolňování opatření a od pondělí 27.4.2020 nově umožňuje pracovní cesty cizincům do ČR, po kterých podnikatelé tolik volali. Stanovila však řadu podmínek a pravidel. 

Opatření pro zmírnění dopadů COVID-19 na cestovní ruch - AKTUALIZACE02

24. duben 2020

Parlament ČR schválil zákon o některých opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu („zákon“). Zákon, pro který se vžilo označení "Lex Voucher", byl dne 24. 4. 2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 69 pod číslem 185/2020 Sb

PŘELOMOVÝ ROZSUDEK Městského soudu v Praze ze dne 23.4.2020 v jeho PLNÉM ZNĚNÍ

23. duben 2020

Městský soud v Praze vydal dne 23. 4. 2020 rozsudek, kterým vyhověl návrhu na zrušení některých opatření Ministerstva zdravotnictví („MZdr“) vydaných v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. Soud s účinností od 27. 4. 2020 zrušil dvě mimořádná opatření MZdr ze dne 17. 4. 2020 a ze dne 26. 3. 2020 o omezení maloobchodního prodeje a dvě mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 4. 2020 a ze dne 23. 3. 2020 o mezení volného pohybu osob („Mimořádná opatření“). Soud shledal, že vydáním těchto Mimořádných opatření překročilo MZdr svoji pravomoc, resp. nedisponovalo dostatečnou věcnou působností k jejich vydání, proto jsou nezákonná, což vláda obratem napravila a na svém zasedání dne 23. 4. 2020 zrušená opatření „překlopila“ do formy krizových opatření, v nichž přistoupila k avizovanému uvolnění. 

Jak žádat o kompenzační bonus pro OSVČ AKTUALIZACE02

23. duben 2020

Ve Sbírce zákonů byl dne 14. 4. 2020 zveřejněn zákon o kompenzačním bonusu pro OSVČ, tzv. Pětadvacítka, který má za cíl podpořit OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti se šířením nákazy koronavirem.

Podpora OSVČ zasažených současnou situací prostřednictvím kompenzačního bonusu AKTUALIZACE05

23. duben 2020

Poslanecká sněmovna dne 22. 4. 2020 schválila doplnění zákona o kompenzačním bonusu, který byl publikovaný ve Sbírce zákonů 14. 4. 2020 a s účinností od 15. 4. 2020 zavedl další nástroj podpory pro OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti s šířením nákazy koronavirem. Dochází tím zejména k prodloužení období, za které budou moci OSVČ o bonus žádat. Pro koho je podpora určena, jakou bude mít formu a co je k jejímu získání potřeba udělat se dozvíte v tomto článku. Žádosti o bonus za období od 12. 3. do 30. 4. podávají OSVČ už 10. 4. 2020. Důležité je, že v případě zájmu o prodloužení podpory na další období budou muset OSVČ podat novou žádost.

Ministerstvo financí navrhuje zrušení daně z nabytí nemovitých věcí AKTUALIZACE01

22. duben 2020

Ministerstvo financí navrhuje zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitých věcí. Návrh  byl projednán v pátek 17. dubna koaliční radou vlády a Národní ekonomickou radou vlády (NERV). Podle dostupných informací však dosud nedošlo ke koaliční shodě.

Program COVID III bude spuštěn dne 18.5.2020. Jaké jsou plány?

22. duben 2020

Nový program COVID Praha zaměřený na podnikatelské aktivity na území Hlavního města Praha sledoval osud svých předchůdců COVID I a COVID II. To znamená, že byl vyčerpán ve stejný den, v němž byl zahájen příjem žádostí, který je tak ukončen. Vyčerpány jsou i programy COVID I a COVID II. Podnikatelům tak nezbývá než čekat na vyhlášení podmínek programu COVID III, které se očekává na webových stránách ČMZRB dne 18. května 2020. Jaké by měly být jeho parametry?

Program COVID Praha byl 10 minut po spuštění vyčerpán!

21. duben 2020

Nový program COVID Praha zaměřený na podnikatelské aktivity na území Hlavního města Praha sledoval osud svých předchůdců COVID I a COVID II. To znamená, že byl vyčerpán ve stejný den, v němž byl zahájen příjem žádostí. Kapacita programu, ve kterém bylo alokováno 600 milionů korun z pražského operačního programu Praha - pól růstu, byla po pouhých 10 minutách vyčerpána. Příjem žádostí je tak již ukončen.