Celkem: 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9..

Cenové moratorium nájemného z bytů bylo zrušeno! AKTUALIZACE01

5. červen 2020

S účinností od 5. 6. 2020 bylo zrušeno cenové moratorium nájemného z bytů z pera Ministerstva financí („MF“). Jednalo se o ochranné opatření pro nájemníky, které stanovovalo, že nájemné z bytu nelze po vymezenou dobu zvyšovat, čímž navazovalo na zákon č. 209/2020 Sb., který chrání nájemce bytu před výpovědí.

Program COVID – NÁJEMNÉ získal notifikaci Evropské komise AKTUALIZACE01

4. červen 2020

Státní příspěvek na komerční nájmy podnikatelům s nuceně uzavřenými provozovnami je o krok blíž proplácení. Pokud si podnikatel vyjedná u svého pronajímatele 30 % slevu na nájmu, bude moci žádat o státní podporu ve výši 50 % až do stropu 10 mil. Kč za období duben až červen. Program již prošel notifikací u Evropské komise, proto mohou být naplno spuštěny jeho přípravy. Spuštění proplácení žádostí se očekává v červenci.

“Systém semafor“ pro vstup na území České republiky

3. červen 2020

Ministerstvo zdravotnictví spustilo „systém semafor“ pro hodnocení míry rizika nákazy nemocí COVID-19 v členských státech EU a dalších státech Schengenské dohody. Země z této kategorie označené zelenou barvou jsou považovány za bezpečné, oranžové se středním rizikem nákazy a červené s vysokým rizikem nákazy. Do zeleně a oranžově označených zemí bude od 15. června 2020 možné cestovat bez omezení při návratu zpět. Test bude vyžadován při cestě z červeně značených zemí. Při cestě z oranžových zemí se budou testem prokazovat pouze cizinci. Pro vstup do ČR při přicestování ze třetích zemí je však negativní test zapotřebí vždy. 

Kompenzační bonus pro vybrané společníky společností s ručením omezeným AKTUALIZACE03

2. červen 2020

Ve Sbírce zákonů byla dne 2. 6. 2020 publikována novela zákona o kompenzačním bonusu. Díky této novele podporu získají vedle OSVČ i někteří společníci společností s ručením omezeným. Finanční úřady by měly začít společníkům na základě jejich podaných žádostí vyplácet bonus nejpozději 3. 6. 2020, tedy dnem nabytí účinnosti novely. 

Evidování tržeb (EET) odloženo až do 1. ledna 2021 AKTUALIZACE01

2. červen 2020

Ve Sbírce zákonů byla dne 2. 6. 2020 pod číslem 263/2020 Sb. publikována novela zákona, díky které nebudou muset podnikatelé evidovat své tržby až do konce roku 2020.

Program "Antivirus" - prodloužen režim B a schválen režim C! AKTUALIZACE03

1. červen 2020

Zvažujete jak zachovat zaměstnanost a minimalizovat ekonomické ztráty?  Podívejte se, jaké finanční nástroje připravil stát pro podnikatele, jejichž zaměstnanci byli přímo či nepřímo zasaženi opatřeními státu přijatých v boji proti koronaviru. Režim B byl prodloužen do konce srpna 2020 a Poslanecká sněmovna již schválila novou formu podpory – Režim C!

K povinnosti nosit na pracovišti osobní ochranné prostředky

29. květen 2020

Po jistých peripetiích si Ministerstvo zdravotnictví ke konci března 2020 osvojilo pojem „osobní ochranné prostředky“ coby ekvivalent pro ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako jsou respirátory, roušky, ústenky, šátky, šály a jiné prostředky bránící šíření kapének (dále též „OOP“). Osobní ochranné prostředky nabídly nejen Ministerstvu zdravotnictví velmi lákavý prostředek, kterým lze bojovat proti pandemii COVID-19, aniž by to ekonomicky příliš zatížilo již tak těžce zkoušené zaměstnavatele a, bohužel, aniž by byl samotný nositel OOP před pandemií účinně chráněn.

Kompenzační bonus pro vybrané společníky společností s ručením omezeným AKTUALIZACE02

28. květen 2020

Poslanecká sněmovna dne 27. 5. 2020 schválila původní znění novely zákona o kompenzačním bonusu. Díky této novele podporu získají vedle OSVČ i někteří společníci společností s ručením omezeným.

Nová opatření u pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelů a OSVČ AKTUALIZACE01

28. květen 2020

Dne 27. 5. 2020 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavatelem. Cílem tohoto opatření je minimalizovat dopady pro případ neuhrazení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatele za měsíce květen 2020 až červenec 2020 prostřednictvím snížení penále, dále zrušit možnost podání přehledů o vyměřovacím základu v papírové podobě, zrušit hotovostní platbu pojistného a nově také zavést povinnost předkládat evidenční listy důchodového pojištění výhradně elektronicky a zkrátit lhůtu zaměstnavatelům pro oznámení nástupu zaměstnance do zaměstnání či skončení zaměstnání.

Snížení penále na 3,65 % p.a. umožní zaměstnavatelům odložit platby pojistného na sociální zabezpečení za výše uvedené měsíce, které hradí za své zaměstnance ve výši 24,8 % z jejich příjmů.

Nouzový stav skončil 17. 5. 2020. Co to znamená? AKTUALIZACE01

25. květen 2020

Nouzový stav v České republice trval od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020. Po jeho skončení platí na území Česká republiky mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vyhlášená v souvislostí s epidemií koronaviru. 

Lex voucher pro oblast kultury

24. květen 2020

Dne 19. 5. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí („Zákon“). Nejen pro oblast cestovního ruchu, ale i pro oblast kultury tak byla zavedena možnost pořadatele vydat na místo vrácení vstupného poukaz na kulturní akci.

Evropský semestr 2020 - investiční doporučení Evropské komise České republice

23. květen 2020

V rámci analýzy hospodářských politik členských států EU během tzv. evropského semestru doporučila Komise České republice zaměřit se na stabilizaci zdravotnického systému, podporu malých a středních podniků, digitalizaci a zelenou energii

Povinné nošení roušek – významné rozvolnění 25.5.2020 nečekejte! AKTUALIZACE03

22. květen 2020

Jestli něco aspiruje na slovo letošního roku, pak je to vedle koronaviru slovo rouška. Rouška se z mnoha důvodů stala symbolem vyhlášeného nouzového stavu. Roušky všichni povinně nasazujeme od 19. 3. 2020, a to s postupně zaváděnými výjimkami. K významnému rozvolnění povinného nošení roušek přitom ode dne 25. 5. 2020 nedojde.

Program COVID – NÁJEMNÉ

19. květen 2020

Státní příspěvek na komerční nájmy podnikatelům s nuceně uzavřenými provozovnami získává konkrétnější obrysy. Pokud si podnikatel vyjedná u svého pronajímatele 30 % slevu na nájmu, bude moci žádat o státní podporu ve výši 50 % až do stropu 10 mil. Kč za období duben až červen. Program však ještě musí projít notifikací u Evropské komise, a teprve poté bude moci být spuštěn.

Covid III. startuje. Je nutné jednat rychle!

19. květen 2020

Vláda na svém zasedání dne 18. 5. 2020 schválila usnesením č. 553 záruční program Covid III pro OSVČ a podniky zaměstnávající až 500 zaměstnanců. Bezprostředně poté byly na webových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. („ČMZRB“) zveřejněny podmínky programu. Podnikatelé již nyní mohou zahájit jednání o úvěru s komerční bankou zapojenou do programu. Dle zkušeností z předchozích programů je třeba jednat rychle.