Celkem: 50 1 2 3 4

Nouzový stav skončil 17. 5. 2020. Co to znamená? AKTUALIZACE01

25. květen 2020

Nouzový stav v České republice trval od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020. Po jeho skončení platí na území Česká republiky mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vyhlášená v souvislostí s epidemií koronaviru. 

Lex voucher pro oblast kultury

24. květen 2020

Dne 19. 5. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí („Zákon“). Nejen pro oblast cestovního ruchu, ale i pro oblast kultury tak byla zavedena možnost pořadatele vydat na místo vrácení vstupného poukaz na kulturní akci.

Evropský semestr 2020 - investiční doporučení Evropské komise České republice

23. květen 2020

V rámci analýzy hospodářských politik členských států EU během tzv. evropského semestru doporučila Komise České republice zaměřit se na stabilizaci zdravotnického systému, podporu malých a středních podniků, digitalizaci a zelenou energii

Povinné nošení roušek – významné rozvolnění 25.5.2020 nečekejte! AKTUALIZACE03

22. květen 2020

Jestli něco aspiruje na slovo letošního roku, pak je to vedle koronaviru slovo rouška. Rouška se z mnoha důvodů stala symbolem vyhlášeného nouzového stavu. Roušky všichni povinně nasazujeme od 19. 3. 2020, a to s postupně zaváděnými výjimkami. K významnému rozvolnění povinného nošení roušek přitom ode dne 25. 5. 2020 nedojde.

Povinné nošení roušek – výjimky přibývají AKTUALIZACE02

14. květen 2020

Jestli něco aspiruje na slovo letošního roku, pak je to vedle koronaviru slovo rouška. Rouška se z mnoha důvodů stala symbolem vyhlášeného nouzového stavu. Roušky všichni povinně nasazujeme od 19. 3. 2020, a to s postupně zaváděnými výjimkami. Aktuálně je jich 11. K významnému rozvolnění povinného nošení roušek přitom ode dne 25. 5. 2020 nedojde.

Zákon o blokových „pokutách za roušky“ je již účinný! AKTUALIZACE01

14. květen 2020

Zvláštní zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie, který umožňuje příkazem na místě postihovat porušení krizových a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, nabyl dne 13.5.2020 účinnosti.

Povinné nošení roušek – výjimky přibývají AKTUALIZACE01

7. květen 2020

Jestli něco aspiruje na slovo letošního roku, pak je to vedle koronaviru slovo rouška. Rouška se z mnoha důvodů stala symbolem vyhlášeného nouzového stavu. Roušky všichni povinně nasazujeme od 19. 3. 2020. I když se postupně staly součástí našich životů, netrpělivě čekáme na zrušení této povinnosti, které bude více méně znamenat návrat k „normálu“. A první výjimky skutečně přicházejí. Aktuálně je jich 9.

Business cesty do ČR - za jakých podmínek? ​AKTUALIZACE01

7. květen 2020

Pracovní cesty cizinců do ČR, po kterých podnikatelé tolik volali, vláda umožnila na základě avizovaného rozvolňování opatření od pondělí 27.4.2020. Stanovila však řadu podmínek a pravidel, které dále modifikuje. 

Povinné nošení roušek – výjimky přibývají

3. květen 2020

Jestli něco aspiruje na slovo letošního roku, pak je to vedle koronaviru slovo rouška. Rouška se z mnoha důvodů stala symbolem vyhlášeného nouzového stavu. Roušky všichni povinně nasazujeme od 19. 3. 2020. I když se postupně staly součástí našich životů, netrpělivě čekáme na zrušení této povinnosti, které bude více méně znamenat návrat k „normálu“. A první výjimky skutečně přicházejí.

Nouzový stav byl prodloužen do 17. 5. 2020. Co to znamená?

28. duben 2020

Poslanecká sněmovna na své schůzi konané dne 28. 4. 2020 rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 17. 5. 2020. Tím došlo i k faktickému prodloužení všech krizových opatření vlády, které byly vydány s účinností po dobu trvání nouzového stavu.

Povaha krizových a mimořádných opatření ve světle očekávaných rozhodnutí Ústavního soudu

28. duben 2020

Ústavní soud vydal dne 28. 4. 2020 dvě plenární usnesení, kterými odmítl ústavní stížnost směřující proti usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu, usnesení vlády o přijetí krizového opatření a některých mimořádných opatření se sp. zn. Pl. ÚS 8/20, a návrh člena zastupitelstva městské části Praha 4 směřující proti usnesení vlády o přijetí krizového opatření (122/2020 Sb.), sp zn. Pl. ÚS 7/2020

Zelená energetika v době koronavirové

28. duben 2020

Možná by se zdálo, že v době „koronavirové“ se vše točí kolem roušek, dezinfekce či omezení provozu nejrůznějších výrobních provozů, a o energetice se mluví jen v souvislosti s nezbytností zachování chodu prvků kritické energetické infrastruktury. Leč není tomu tak, o čemž svědčí i včerejší jednání vlády, po kterém na tiskové konferenci tajuplně zaznělo, že vláda „přijala návrh o zavedení opatření k zajištění přiměřenosti poskytování podpory, které naplňují závazky České republiky, a to uvedené v rozhodnutích Evropské komise“. A co že tedy vláda vlastně přijala?

Otevírání obchodů od 27. 4. 2020 – plochy je možné vytýčením zmenšit na 2.500 m2! AKTUALIZACE01

26. duben 2020

Vláda na svém zasedání dne 23. 4. 2020 přijala usnesení č. 453 o krizovém opatření, kterým od 27. dubna 2020 povolila maloobchodní prodej zboží a prodej služeb v provozovnách do 2.500 m2 mimo nákupní centra. Je výměra plochy vaší provozovny větší? Nevadí. Prodejní plochu je možné zmenšit na požadovanou velikost vytýčením, např. prostřednictvím ohraničovací (bezpečnostní) pásky.

Business cesty do ČR - za jakých podmínek?

25. duben 2020

Vláda přistoupila k avizovanému rozvolňování opatření a od pondělí 27.4.2020 nově umožňuje pracovní cesty cizincům do ČR, po kterých podnikatelé tolik volali. Stanovila však řadu podmínek a pravidel. 

Opatření pro zmírnění dopadů COVID-19 na cestovní ruch - AKTUALIZACE02

24. duben 2020

Parlament ČR schválil zákon o některých opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu („zákon“). Zákon, pro který se vžilo označení "Lex Voucher", byl dne 24. 4. 2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 69 pod číslem 185/2020 Sb