Celkem: 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9..

Zpřísnění krizových opatření vlády ze dne 8. 10. 2020 s účinností od 14. 10. 2020

15. říjen 2020

Vláda České republiky vyhlásila dne 12. 10. 2020 nová krizová opatření, kterými zpřísnila zákaz hromadných akcí, zakázala přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a omezila provoz nákupních center.  Vláda mimo jiné omezila fungování škol (vyjma mateřských škol) a uložila pracovní povinnost studentům vybraných vysokých a středních škol. Tato krizová opatření jsou účinná zpravidla od 14. 10. 2020 do 2. 11. 2020.

Vládní zákazy a výjimky účinné od 12. 10. 2020 s dopadem na podnikání

12. říjen 2020

Vláda České republiky vydala v závislosti na zhoršení epidemiologické situace sadu krizových opatření, a to s účinností zpravidla od 12. 10. 2020 od 00:00 hod do 25. 10. 2020 23:59 hod. Předmětem těchto krizových opatření je zejména omezení a zákaz shromažďování osob a omezení a výkon některých podnikatelských činností.

Opětovné vyhlášení nouzového stavu a otázky s tím spojené

1. říjen 2020

Vláda České republiky vyhlásila dne 30. 9. 2020 nouzový stav s účinností ode dne 5. 10. 2020. Zároveň již stanovila i konkrétní omezení. Jaká jsou tato omezení? Je někdo omezen ve výkonu povolání? Jsou povolené valné hromady? A jaké hrozí sankce? Připravili jsme pro vás krátký přehled.

Zrušení daně z nabytí nemovitostí, osvobození od daně z příjmů z prodeje nemovitostí až po 10 letech

30. září 2020

Dne 25. září 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 386/2020 Sb., který definitivně zrušil daň z nabytí nemovitých věcí. Součástí je také několik změn v zákoně o daních z příjmů. Téma bylo od počátku silně medializované, v průběhu legislativního procesu probíhala politická vyjednávání a zákon tak doznal řady změn oproti původnímu vládnímu návrhu. Krátce proto shrnujeme konečnou podobu přijatých zásadních opatření.

Program COVID – NÁJEMNÉ před spuštěním AKTUALIZACE02

25. červen 2020

Státní příspěvek na komerční nájmy podnikatelům s nuceně uzavřenými provozovnami bude spuštěn 26. června 2020 v 9:00. Pokud si podnikatel vyjednal u svého pronajímatele 30 % slevu na nájmu, bude moci žádat o státní podporu ve výši 50 % až do stropu 10 mil. Kč za období duben až červen.

Program „Antivirus“ - Režimy A a B prodlouženy a Režim C přijat ve vládním znění AKTUALIZACE05

22. červen 2020

Zvažujete, jak zachovat zaměstnanost a minimalizovat ekonomické ztráty? Podívejte se, jaké finanční nástroje připravil stát pro podnikatele, jejichž zaměstnanci byli přímo či nepřímo zasaženi opatřeními státu přijatými v boji proti koronaviru. Režimy A a B byly prodlouženy do konce srpna 2020. Poslanecká sněmovna schválila 16. 6. 2020 novou formu podpory - Režim C, a to v původním znění podle vládního návrhu. Pozměňovací návrhy přijaté Senátem tedy nebyly přijaty a Režim C již byl podepsán prezidentem České republiky a nyní čeká jen na zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Prominutí pojistného na sociální zabezpečení – režim C programu „Antivirus“ AKTUALIZACE01

22. červen 2020

Dne 16. 6. 2020 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR po vrácení Senátem zákon z pera Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) obsahující další formu cílené podpory některým menším zaměstnavatelům, kteří se snaží navzdory složité situaci zachovat zaměstnanost. A to formou prominutí pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnance v pracovním poměru za období červen až srpen 2020. Zákon byl schválen v původním znění vládního návrhu, pozměňovací návrhy Senátu nebyly přijaty. Zákon byl dne 19. 6. 2020 podepsán prezidentem republiky a nyní čekána zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Další prominutí správních poplatků spojených s žádostmi v oblasti daní a cel

15. červen 2020

Ministerstvo financí publikovalo dne 10. 6. 2020 ve Finančním zpravodaji 9/2020 další sadu opatření, kterými promíjí různé správní poplatky spojené s podáním žádostí v oblasti daní. O prominutí některých poplatků jsme informovali v článcích týkajících se konkrétních daní, zde pro přehled uvádíme výčet prominutých poplatků.  

Podání daňových přiznání, vyúčtování za zaměstnance a oznámení o osvobozených příjmech AKTUALIZACE01

15. červen 2020

Daňová přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob bude možné bez sankce podat až do 18. 8. 2020. Stejně tak daň z příjmů stanovenou na základě těchto přiznání bude možné zaplatit až do 18. 8. 2020. Tato možnost se však netýká subjektů, které spadají pod Specializovaný finanční úřad. Oznámení fyzických osob o osvobozených příjmech nad 5 milionů korun bude také možné podat až do 18. 8. 2020. Vyúčtování daně ze závislé činnosti bez sankce až do 31. 5. 2020. OSVČ musí dát pozor na termíny podání přehledů.

Program „Antivirus“ - Režimy A a B prodlouženy a k Režimu C pozměňovací návrhy Senátu AKTUALIZACE04

12. červen 2020

Zvažujete jak zachovat zaměstnanost a minimalizovat ekonomické ztráty? Podívejte se, jaké finanční nástroje připravil stát pro podnikatele, jejichž zaměstnanci byli přímo či nepřímo zasaženi opatřeními státu přijatých v boji proti koronaviru. Režimy A a B byly prodlouženy do konce srpna 2020 a Senát přijal pozměňovací návrhy k nové formě podpory - Režimu C!

Prodloužení období pro odložení podání přiznání k dani z nabytí nemovitosti a úhrady této daně

11. červen 2020

Rozhodnutí ministryně financí publikované ve Finančním zpravodaji 9/2020 umožňuje odložit podání přiznání k dani z nabytí nemovitosti, které mělo být podáno 31. 3. 2020 nebo později, a úhradu související daně z nabytí nemovitosti, až do 31. 12. 2020. Očekává se totiž, že tato daň bude zákonem zpětně zrušena.

Další zmírnění dopadů COVID-19 relevantní pro plátce DPH

11. červen 2020

Ministerstvo financí publikovalo dne 10. 6. 2020 ve Finančním zpravodaji 9/2020 další sadu opatření, která mohou pomoci zmírnit dopady v souvislosti s šířením nákazy koronavirem plátcům DPH. Promíjí se správní poplatky spojené s podáním žádosti o prominutí pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení i poplatky a úroky spojené s individuálními žádostmi o posečkání s placením daně.

Darování v rámci zdravotnické pomoci nebude zatížené DPH až do července 2020

11. červen 2020

Ministerstvo financí publikovalo dne 10. 6. 2020 ve Finančním zpravodaji 9/2020 rozhodnutí o prominutí DPH při bezplatném poskytnutí vybraných ochranných a zdravotnických prostředků a materiálu, které se uskutečnilo v době mezi 18. 5. a 31. 7. 2020.

Pozdější podání daňových přiznání, vyúčtování za zaměstnance a oznámení o osvobozených příjmech

11. červen 2020

Daňová přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob bude možné bez sankce podat až do 18. 8. 2020. Stejně tak daň z příjmů stanovenou na základě těchto přiznání bude možné zaplatit až do 18. 8. 2020. Tato možnost se však netýká subjektů, které spadají pod Specializovaný finanční úřad. Oznámení fyzických osob o osvobozených příjmech nad 5 milionů korun bude také možné podat až do 18. 8. 2020. Vyúčtování daně ze závislé činnosti bez sankce až do 31. 5. 2020.

Prominutí pojistného na sociální zabezpečení – režim C programu „Antivirus“

6. červen 2020

Dne 29. 5. 2020 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR návrh zákona z pera Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) na další formu cílené podpory některým menším zaměstnavatelům, kteří se snaží navzdory složité situaci zachovat zaměstnanost. A to formou prominutí pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnance v pracovním poměru za období červen až srpen 2020. Návrh zákona nyní míří do Senátu.