Celkem: 140 ..2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vliv aktuálních opatření na pracovněprávní vztahy

15. březen 2020

 Aktuální situace se významně dotýká pracovněprávních vztahů. Co byste měli jako zaměstnavatelé v této souvislosti vědět?

Jak může dopadnout stávající situace na vaše smluvní vztahy

15. březen 2020

Mnohá přijatá vládní opatření mohou znemožňovat plnění některých smluvních závazků? Jak je to v takovém případě s plněním smluv, resp. s jejich neplněním?

Krizová opatření vydaná po vyhlášení nouzového stavu AKTUALIZACE01

14. březen 2020

Aktuální stav k 14. březnu 2020

Mimořádná opatření vydaná před vyhlášením nouzového stavu AKTUALIZACE01

14. březen 2020

Vláda v usnesení o vyhlášení nouzového stavu výslovně zakotvila, že dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou vyhlášením nouzového stavu dotčena, což znamená, že nadále zůstávají v platnosti a je třeba je dodržovat.

Aktuální stav k 14. březnu 2020

Vyhlášení nouzového stavu

12. březen 2020

Co to znamená a jaké má vláda pravomoci? Můžete se domáhat náhrady škody, která vám v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vznikla?