Celkem: 140 ..2 3 4 5 6 7 8 9 10

Úlevy v daňové oblasti se rozšíří. Ministerstvo financí připravilo druhý liberační balíček

24. březen 2020

K již schválenému liberačnímu balíčku, o němž jsme podrobně informovali v minulých dnech, připravilo Ministerstvo financí další opatření, která mají pomoci poplatníkům překlenout nouzový stav vyvolaný šířením koronaviru. Co je obsahem druhého liberačního balíčku?

Jak za současné situace postupovat u záloh na daň z příjmů? AKTUALIZACE01

24. březen 2020

Na našem blogu jsme již informovali o zmírňujících daňových opatřeních, která schválila vláda v souvislosti s aktuální situací způsobenou šířením koronaviru. Ministerstvo financí nyní připravilo další opatření, která se týkají i povinností k úhradě záloh na daň z příjmů. Jaké jsou tedy nyní možnosti a povinnosti v oblasti placení záloh? A co když poplatník očekává vznik přeplatku na dani? Dále uvedený komentář se týká především poplatníků, na které se vztahuje konec lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů 1. 4. 2020.

Přehled zákazů a výjimek přijatých 23.3.2020

24. březen 2020

Setem několika mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020 byl zakázán maloobchodní prodej zboží a služeb, zakázána přítomnost veřejnosti ve vybraných provozovnách nebo vybraných časech, zakázán provoz některých provozoven, zakázán volný pohyb osob či omezena činnost orgánů veřejné moci a správních orgánů. Podívejte se na jejich výčet, z nichž převážná většina platila již na základě předchozích krizových nebo mimořádných opatření.

Povinnost zaměstnavatele chránit zaměstnance před coronavirem

24. březen 2020

Zaměstnanec má dle ust. § 106 odst. 1 zákoníku práce právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též BOZP), a to i v době pandemie.

Jak podepisovat dokumenty elektronicky?

24. březen 2020

Kdy a jak se lze vyhnout kontaktu s protistranou a zajistit podepsání dokumentu elektronicky? Je možné elektronický způsob podepisování považovat za relevantní z hlediska uznatelnosti takového uzavření smlouvy a jak se k tomu staví české právo a judikatura?

Otevřený dopis vedení ÚOHS

23. březen 2020

Čeští soutěžní advokáti Pavel Dejl, Martin Nedelka a Robert Neruda se na vedení ÚOHS obrátili s otevřeným dopisem. V něm v souvislosti pandemií COVID-19 navrhují, aby ÚOHS dočasně aplikoval mírnější politiku ve vztahu k tzv. standstill povinnosti, která spojujícím se podnikům znemožňuje realizovat transakce do okamžiku pravomocného povolení.

Jak za současné situace postupovat u záloh na daň z příjmů? A co když nám vznikl přeplatek?

23. březen 2020

Na našem blogu jsme již informovali o zmírňujících daňových opatřeních, která schválila vláda v souvislosti s aktuální situací způsobenou šířením koronaviru. Ta se do určité míry týkají i povinností k úhradě záloh na daň z příjmů. Jaké jsou tedy nyní možnosti v oblasti placení záloh? A co když poplatník očekává vznik přeplatku na dani? Dále uvedený komentář se týká především poplatníků, na které se vztahuje konec lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů 1. 4. 2020.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví AKTUALIZACE03

20. březen 2020

Vláda v usnesení o vyhlášení nouzového stavu výslovně zakotvila, že dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou vyhlášením nouzového stavu dotčena, což znamená, že nadále zůstávají v platnosti a je třeba je dodržovat. Dodržovat je třeba i veškerá mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vydaná a platná po vyhlášení nouzového stavu. Níže uvádíme jejich základní přehled. Aktuální stav k 19. březnu 2020.

Trasování - povinnosti operátorů a bank

20. březen 2020

Vláda usnesením č. 250 ze dne 18. 3. 2020 schválila nastavení pravidel a vytvoření právního rámce pro orientační trasování polohy osob, u kterých byla prokazatelně potvrzena nákaza COVID-19. Realizací postupu byl pověřen ministr zdravotnictví.

Trestný čin šíření koronaviru

20. březen 2020

Od kdy je šíření COVID-19 trestné? Trestá se pouze úmysl nebo i nedbalost? Co hrozí? Jaké jsou přitěžující okolnosti a kdy se zvyšují trestní sazby? A může se tohoto trestného činu dopustit i právnická osoba?

Vláda schválila zmírňující daňová opatření v souvislosti s koronavirem AKTUALIZACE02

19. březen 2020

V souvislosti s aktuální situací vyvolanou šířením koronaviru vláda schválila opatření v podobě tzv. liberačního daňového balíčku, jehož cílem je zmírnit důsledky této aktuální situace. V čem spočívají tato daňová opatření? Aktuální stav k 19. březnu 2020.

Krizová opatření vlády AKTUALIZACE02

18. březen 2020

Aktuální stav k 18. březnu 2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví AKTUALIZACE02

18. březen 2020

Vláda v usnesení o vyhlášení nouzového stavu výslovně zakotvila, že dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou vyhlášením nouzového stavu dotčena, což znamená, že nadále zůstávají v platnosti a je třeba je dodržovat. Aktuální stav k 18. březnu 2020.

Valná hromada v době nouzového stavu?

18. březen 2020

Může se konat? A může být svolána? Obsahují krizová opatření výjimku pro zasedání orgánů společností? Jak se s péčí řádného hospodáře zachovat v době nouzového stavu?

Vláda schválila zmírňující daňová opatření v souvislosti s koronavirem AKTUALIZACE01

16. březen 2020

V souvislosti s aktuální situací vyvolanou šířením koronaviru vláda schválila opatření v podobě tzv. liberačního daňového balíčku, jehož cílem je zmírnit důsledky této aktuální situace. V čem spočívají tato daňová opatření?