Celkem: 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9..

Kompenzační bonus pro vybrané společníky společností s ručením omezeným AKTUALIZACE01

18. květen 2020

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o kompenzačním bonusu, díky které tuto podporu získají vedle OSVČ i někteří společníci společností s ručením omezeným. Jelikož Poslanecká sněmovna i Senát projednávaly novelu ve zkráceném řízení, očekávalo se její schválení již na začátku schůze Senátu dne 13. 5. 2020. Senát však z důvodu, že vyplácené kompenzační bonusy jdou z důvodu jejich formálního označení k tíži rozpočtů obcí, a nikoliv státního rozpočtu, vrátil novelu do Poslanecké sněmovny s pozměňovacím návrhem.

Nájem prostor pro podnikání AKTUALIZACE02

18. květen 2020

Dne 27. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání. Uvedený zákon byl schválen ve znění, ve kterém jej schválila Poslanecká sněmovna dne 8. 4. 2020 na 44. schůzi, tj. nikoli ve znění následných pozměňovacích návrhů Senátu. 

Měření teploty zaměstnanců z hlediska ochrany osobních údajů – nové stanovisko ÚOOÚ

16. květen 2020

Snaha udržet v provozu či opět rozběhnout chod zaměstnavatelů v době koronavirové krize s sebou přináší řadu jindy neobvyklých opatření, jako je pravidelná dezinfekce prostor, umístění a povinnost používání dezinfekčních gelů, nošení roušek a konečně také povinné podrobení se měření tělesné teploty. Měření teploty zaměstnancům a jiná podobná opatření, která se přímo dotýkají osob, přitom mohou být problematická z toho hlediska, že je jimi zasahováno do soukromí zaměstnanců. Je takové měření teploty vůbec přípustné z hlediska ochrany osobních údajů? A je každé měření zpracováním osobních údajů zaměstnanců?

Povinné nošení roušek – výjimky přibývají AKTUALIZACE02

14. květen 2020

Jestli něco aspiruje na slovo letošního roku, pak je to vedle koronaviru slovo rouška. Rouška se z mnoha důvodů stala symbolem vyhlášeného nouzového stavu. Roušky všichni povinně nasazujeme od 19. 3. 2020, a to s postupně zaváděnými výjimkami. Aktuálně je jich 11. K významnému rozvolnění povinného nošení roušek přitom ode dne 25. 5. 2020 nedojde.

Zákon o blokových „pokutách za roušky“ je již účinný! AKTUALIZACE01

14. květen 2020

Zvláštní zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie, který umožňuje příkazem na místě postihovat porušení krizových a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, nabyl dne 13.5.2020 účinnosti.

Nová opatření u pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelů a OSVČ

12. květen 2020

Dne 7. 5. 2020 vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, který má za cíl minimalizovat dopady pro případ neuhrazení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatele za měsíce květen 2020 až červenec 2020 prostřednictvím snížení penále, dále zrušit možnost podání přehledů o vyměřovacím základu v papírové podobě a zrušit hotovostní platbu pojistného. Snížení penále na 3,65 % p.a. umožní zaměstnavatelům odložit platby pojistného na sociální zabezpečení za výše uvedené měsíce, které hradí za své zaměstnance ve výši 24,8 % z jejich příjmů.

Jak žádat o kompenzační bonus pro OSVČ AKTUALIZACE03

11. květen 2020

Ve Sbírce zákonů byla dne 7. 5. 2020 zveřejněna změna zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ, tzv. Pětadvacítky, který má za cíl podpořit OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti se šířením nákazy koronavirem. Tato změna rozšiřuje možnost žádat o bonus ve výši 500 Kč za den i za období od 1. 5. do 8. 6. 2020. Finanční správa za tím účelem vydala nový interaktivní formulář.  

Podpora OSVČ zasažených současnou situací prostřednictvím kompenzačního bonusu AKTUALIZACE06

11. květen 2020

Dne 7. 5. 2020 bylo ve Sbírce zákonů pod číslem 234/2000 publikováno doplnění zákona o kompenzačním bonusu, který zavedl další nástroj podpory pro OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti s šířením nákazy koronavirem. Došlo tím zejména k prodloužení období, za které budou moci OSVČ o bonus žádat. Žádosti o bonus za období od 12. 3. do 30. 4. podávají OSVČ už 10. 4. 2020. V případě zájmu o prodloužení podpory na další období od 1. 5. do 8. 6. 2020 budou muset OSVČ podat novou žádost. Pro ty, kteří ještě o bonus za první období nepožádali, zveřejnila Finanční správa nový interaktivní formulář, pomocí kterého lze od 7. 5. 2020 požádat o bonus za obě bonusová období současně.

Povinné nošení roušek – výjimky přibývají AKTUALIZACE01

7. květen 2020

Jestli něco aspiruje na slovo letošního roku, pak je to vedle koronaviru slovo rouška. Rouška se z mnoha důvodů stala symbolem vyhlášeného nouzového stavu. Roušky všichni povinně nasazujeme od 19. 3. 2020. I když se postupně staly součástí našich životů, netrpělivě čekáme na zrušení této povinnosti, které bude více méně znamenat návrat k „normálu“. A první výjimky skutečně přicházejí. Aktuálně je jich 9.

Business cesty do ČR - za jakých podmínek? ​AKTUALIZACE01

7. květen 2020

Pracovní cesty cizinců do ČR, po kterých podnikatelé tolik volali, vláda umožnila na základě avizovaného rozvolňování opatření od pondělí 27.4.2020. Stanovila však řadu podmínek a pravidel, které dále modifikuje. 

Ministerstvo financí navrhuje zrušení daně z nabytí nemovitých věcí AKTUALIZACE03

6. květen 2020

Vláda na svém jednání 30. dubna 2020 schválila zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitých věcí a související změny v zákoně o daních z příjmů. Obsah návrhu ministerstva financí popisujeme níže. Oproti tomuto znění však zřejmě dojde k určitým úpravám v důsledku koaliční dohody. Změna by se podle mediálních vyjádření měla týkat zachování daňového odečtu úroků u nemovitostí pořízených až do konce roku 2021. Časový test pro osvobození příjmů z prodeje nemovitostí by se měl prodloužit na 10 let (oproti původně navrhovaným 15).

Kompenzační bonus pro vybrané společníky společností s ručením omezeným

6. květen 2020

Vláda v pondělí 4. 5. 2020 předložila Poslanecké sněmovně novelu zákona o kompenzačním bonusu, kterým vedle OSVČ podpoří i některé společníky společností s ručením omezeným. Více informací o podmínkách, formách žádosti a výši kompenzačního bonusu pro společníky se dozvíte v tomto článku.

Evidování tržeb (EET) odloženo až do 1. ledna 2021

6. květen 2020

V pondělí 4. května 2020 vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, díky kterému nebudou muset podnikatelé evidovat své tržby až do konce roku 2020.

Ministerstvo financí navrhuje zrušení daně z nabytí nemovitých věcí AKTUALIZACE02

4. květen 2020

Vláda na svém jednání 30. dubna 2020 schválila návrh ministerstva financí na zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitých věcí. Oproti původnímu znění došlo k určitým úpravám, s cílem dosažení koaliční shody.

Povinné nošení roušek – výjimky přibývají

3. květen 2020

Jestli něco aspiruje na slovo letošního roku, pak je to vedle koronaviru slovo rouška. Rouška se z mnoha důvodů stala symbolem vyhlášeného nouzového stavu. Roušky všichni povinně nasazujeme od 19. 3. 2020. I když se postupně staly součástí našich životů, netrpělivě čekáme na zrušení této povinnosti, které bude více méně znamenat návrat k „normálu“. A první výjimky skutečně přicházejí.