Program „Antivirus“ - Režimy A a B prodlouženy a Režim C přijat ve vládním znění AKTUALIZACE05

22. červen 2020

Zvažujete, jak zachovat zaměstnanost a minimalizovat ekonomické ztráty? Podívejte se, jaké finanční nástroje připravil stát pro podnikatele, jejichž zaměstnanci byli přímo či nepřímo zasaženi opatřeními státu přijatými v boji proti koronaviru. Režimy A a B byly prodlouženy do konce srpna 2020. Poslanecká sněmovna schválila 16. 6. 2020 novou formu podpory - Režim C, a to v původním znění podle vládního návrhu. Pozměňovací návrhy přijaté Senátem tedy nebyly přijaty a Režim C již byl podepsán prezidentem České republiky a nyní čeká jen na zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Program „Antivirus“ - Režimy A a B prodlouženy a k Režimu C pozměňovací návrhy Senátu AKTUALIZACE04

12. červen 2020

Zvažujete jak zachovat zaměstnanost a minimalizovat ekonomické ztráty? Podívejte se, jaké finanční nástroje připravil stát pro podnikatele, jejichž zaměstnanci byli přímo či nepřímo zasaženi opatřeními státu přijatých v boji proti koronaviru. Režimy A a B byly prodlouženy do konce srpna 2020 a Senát přijal pozměňovací návrhy k nové formě podpory - Režimu C!

Prominutí pojistného na sociální zabezpečení – režim C programu „Antivirus“

6. červen 2020

Dne 29. 5. 2020 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR návrh zákona z pera Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) na další formu cílené podpory některým menším zaměstnavatelům, kteří se snaží navzdory složité situaci zachovat zaměstnanost. A to formou prominutí pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnance v pracovním poměru za období červen až srpen 2020. Návrh zákona nyní míří do Senátu.

Program "Antivirus" - prodloužen režim B a schválen režim C! AKTUALIZACE03

1. červen 2020

Zvažujete jak zachovat zaměstnanost a minimalizovat ekonomické ztráty?  Podívejte se, jaké finanční nástroje připravil stát pro podnikatele, jejichž zaměstnanci byli přímo či nepřímo zasaženi opatřeními státu přijatých v boji proti koronaviru. Režim B byl prodloužen do konce srpna 2020 a Poslanecká sněmovna již schválila novou formu podpory – Režim C!

Měření teploty zaměstnanců z hlediska ochrany osobních údajů – nové stanovisko ÚOOÚ

16. květen 2020

Snaha udržet v provozu či opět rozběhnout chod zaměstnavatelů v době koronavirové krize s sebou přináší řadu jindy neobvyklých opatření, jako je pravidelná dezinfekce prostor, umístění a povinnost používání dezinfekčních gelů, nošení roušek a konečně také povinné podrobení se měření tělesné teploty. Měření teploty zaměstnancům a jiná podobná opatření, která se přímo dotýkají osob, přitom mohou být problematická z toho hlediska, že je jimi zasahováno do soukromí zaměstnanců. Je takové měření teploty vůbec přípustné z hlediska ochrany osobních údajů? A je každé měření zpracováním osobních údajů zaměstnanců?

Jak řešit školení zaměstnanců a dobrovolníků k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

27. březen 2020

Zaměstnavatel je povinen i v době nouzového stavu provádět proškolování zaměstnanců k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Stejně tak je povinen provádět následné kontroly zařízení a vůbec všechny preventivní kroky předepsané pracovněprávními předpisy. Použije-li k výkonu práce dobrovolníky, pak je povinen zajistit i u nich provedení preventivních opatření stejně jako u svých zaměstnanců.