Celkem: 29  1 2 

Promíjí se DPH u obličejových masek

12. březen 2021

Ministerstvo financí promíjí DPH u obličejových masek a respirátorů v případě, že ke zdanitelnému plnění dojde v období od 4. dubna 2021 do 3. června 2021.

Lhůty pro daňová přiznání a oznámení osvobozených příjmů se fakticky prodlužují o 1 měsíc

11. březen 2021

Přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob za rok 2020 a oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob za rok 2020 je možné podat bez sankcí o měsíc později. Stejně tak je možné o měsíc později zaplatit i daň z příjmů.

Prodloužení lhůty pro přiznání k DPH a kontrolního hlášení za ÚNOR 2021 - do 15. dubna 2021

8. březen 2021

Přiznání k dani z přidané hodnoty a kontrolní hlášení za únor 2021 je možné podat až do 15. dubna 2021 a daň do tohoto data zaplatit bez sankcí.

Portál MOJE daně spuštěn

8. březen 2021

Online finanční úřad MOJE daně byl spuštěn 28. února 2021. Nově je možné i bez datové schránky podávat daňová přiznání nebo neformálně komunikovat se správcem daně elektronicky bez návštěvy finančního úřadu.

Daňový režim kompenzačního bonusu,ošetřovného OSVČ a jiných finančních podpor obdržených v roce 2020

8. březen 2021

Generální finanční ředitelství zveřejnilo daňový režim některých finančních podpor vyplacených fyzickým osobám v rámci nouzového stavu. Co je potřeba uvést v daňovém přiznání a co je naopak osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob?

Prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani silniční do 1. 4. 2021

11. leden 2021

Přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani silniční bude možné podat bez sankcí až do 1. 4. 2021. Stejně tak bude možné zaplatit daň silniční za loňský rok bez sankcí až do 1. 4. 2021. Termín zaplacení daně z nemovitých věcí zůstal beze změny, tj. do 31. 5. 2021.

Vláda schválila zmírňující daňová opatření v souvislosti s dopady vládních opatření - AKTUALIZACE1

30. říjen 2020

Ministerstvo financí rozšířilo okruh osob, na které se vztahují opatření v daňové oblasti ze dne 14. října 2020 v souvislosti se zákazem některých činností v důsledku aktuální epidemiologické situace a narůstajícího šíření koronaviru. Blíže jsme Vás o těchto opatřeních informovali ZDE. Kdo může daňové úlevy využít?

Vláda schválila některá zmírňující daňová opatření v souvislosti s dopady vládních opatření

15. říjen 2020

V souvislosti se zákazem některých činností v důsledku aktuální epidemiologické situace a narůstajícího šíření koronaviru vydalo ministerstvo financí několik opatření v daňové oblasti, která nazývá velkým liberačním daňovým balíčkem. Ve skutečnosti je rozsah těchto zmírňujících opatření velmi malý jak s ohledem na daňové povinnosti, od kterých má ulevit, tak s ohledem na okruh osob, kterých se týká.

Zrušení daně z nabytí nemovitostí, osvobození od daně z příjmů z prodeje nemovitostí až po 10 letech

30. září 2020

Dne 25. září 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 386/2020 Sb., který definitivně zrušil daň z nabytí nemovitých věcí. Součástí je také několik změn v zákoně o daních z příjmů. Téma bylo od počátku silně medializované, v průběhu legislativního procesu probíhala politická vyjednávání a zákon tak doznal řady změn oproti původnímu vládnímu návrhu. Krátce proto shrnujeme konečnou podobu přijatých zásadních opatření.

Další prominutí správních poplatků spojených s žádostmi v oblasti daní a cel

15. červen 2020

Ministerstvo financí publikovalo dne 10. 6. 2020 ve Finančním zpravodaji 9/2020 další sadu opatření, kterými promíjí různé správní poplatky spojené s podáním žádostí v oblasti daní. O prominutí některých poplatků jsme informovali v článcích týkajících se konkrétních daní, zde pro přehled uvádíme výčet prominutých poplatků.  

Podání daňových přiznání, vyúčtování za zaměstnance a oznámení o osvobozených příjmech AKTUALIZACE01

15. červen 2020

Daňová přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob bude možné bez sankce podat až do 18. 8. 2020. Stejně tak daň z příjmů stanovenou na základě těchto přiznání bude možné zaplatit až do 18. 8. 2020. Tato možnost se však netýká subjektů, které spadají pod Specializovaný finanční úřad. Oznámení fyzických osob o osvobozených příjmech nad 5 milionů korun bude také možné podat až do 18. 8. 2020. Vyúčtování daně ze závislé činnosti bez sankce až do 31. 5. 2020. OSVČ musí dát pozor na termíny podání přehledů.

Prodloužení období pro odložení podání přiznání k dani z nabytí nemovitosti a úhrady této daně

11. červen 2020

Rozhodnutí ministryně financí publikované ve Finančním zpravodaji 9/2020 umožňuje odložit podání přiznání k dani z nabytí nemovitosti, které mělo být podáno 31. 3. 2020 nebo později, a úhradu související daně z nabytí nemovitosti, až do 31. 12. 2020. Očekává se totiž, že tato daň bude zákonem zpětně zrušena.

Další zmírnění dopadů COVID-19 relevantní pro plátce DPH

11. červen 2020

Ministerstvo financí publikovalo dne 10. 6. 2020 ve Finančním zpravodaji 9/2020 další sadu opatření, která mohou pomoci zmírnit dopady v souvislosti s šířením nákazy koronavirem plátcům DPH. Promíjí se správní poplatky spojené s podáním žádosti o prominutí pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení i poplatky a úroky spojené s individuálními žádostmi o posečkání s placením daně.

Darování v rámci zdravotnické pomoci nebude zatížené DPH až do července 2020

11. červen 2020

Ministerstvo financí publikovalo dne 10. 6. 2020 ve Finančním zpravodaji 9/2020 rozhodnutí o prominutí DPH při bezplatném poskytnutí vybraných ochranných a zdravotnických prostředků a materiálu, které se uskutečnilo v době mezi 18. 5. a 31. 7. 2020.

Pozdější podání daňových přiznání, vyúčtování za zaměstnance a oznámení o osvobozených příjmech

11. červen 2020

Daňová přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob bude možné bez sankce podat až do 18. 8. 2020. Stejně tak daň z příjmů stanovenou na základě těchto přiznání bude možné zaplatit až do 18. 8. 2020. Tato možnost se však netýká subjektů, které spadají pod Specializovaný finanční úřad. Oznámení fyzických osob o osvobozených příjmech nad 5 milionů korun bude také možné podat až do 18. 8. 2020. Vyúčtování daně ze závislé činnosti bez sankce až do 31. 5. 2020.