Celkem: 50  1 2 3 4

Vláda rozhodla o částečném uvolnění krizových opatření a nových programech podpory

19. leden 2021

Vláda České republiky v návaznosti na dosavadní epidemiologickou situaci rozhodla o částečném uvolnění opatření spojených s výskytem viru SARS-CoV 2 s platností od 19. ledna 2021. V současné době jsou připravovány i nové programy podpory, a to: COVID – Lázně, COVID – Ubytování II, COVID – Cestovní kanceláře II, COVID Záruka CK a Záruka COVID – Sport. Dále je připravována novela zákona o kompenzačním bonusu, která připouští čerpání kompenzačního bonusu osobami v úpadku. Vláda se rovněž chystá požádat o prodloužení nouzového stavu do 21. února 2021.

Vláda schválila zmírňující daňová opatření v souvislosti s dopady vládních opatření - AKTUALIZACE1

30. říjen 2020

Ministerstvo financí rozšířilo okruh osob, na které se vztahují opatření v daňové oblasti ze dne 14. října 2020 v souvislosti se zákazem některých činností v důsledku aktuální epidemiologické situace a narůstajícího šíření koronaviru. Blíže jsme Vás o těchto opatřeních informovali ZDE. Kdo může daňové úlevy využít?

Vláda opětovně zpřísnila omezení volného pohybu osob a maloobchodní prodej a poskytování služeb

30. říjen 2020

Vláda České republiky vydala v závislosti na zhoršení epidemiologické situace krizová opatření, kterými zpřísnila dosavadní zákaz volného pohybu osob, a to s účinností od 28. 10. 2020 od 00:00 hod do 3. 11. 2020 23:59 hod a zákaz a omezení maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb od 28. 10. 2020 od 00:00 hod do 3. 11. 2020 23:59 hod.

Program „Antivirus“ - Režimy A a B prodlouženy do konce roku

29. říjen 2020

Vláda České republiky schválila dne 14. října 2020 prodloužení Režimu A programu Antivirus do konce roku 2020. S prodloužením Režimu A dochází i k navýšení podpory zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně omezen. Dne 26. října 2020 došlo rovněž k schválení prodloužení Režimu B do konce roku 2020.

Omezení vstupu cizinců do České republiky v souvislosti s omezením volného pohybu osob

26. říjen 2020

Vláda České republiky přijala dne 21. 10. 2020 usnesení vlády č. 1078, který zavedla omezení volného pohybu osob vyjma stanovených výjimek v tomto usnesení. V souvislosti s tímto bylo zavedeno i omezení přicestování cizinců do České republiky za určitých níže uvedených podmínek.

Rozhodnutí o podpoře vybraných podnikatelských odvětví a jiných subjektů v důsledku SARS-COV 2

21. říjen 2020

Vláda České republiky v posledních dnech rozhodla o jednotlivých programech pro podporu podnikatelských odvětví a jiných subjektů v důsledku epidemie koronaviru. Níže uvádíme stručný přehled jednotlivých programů, který byly vyhlášeny zejména 14. 10. 2020, 16. 10. 2020 a 19. 10. 2020. Vláda zatím nezveřejnila konkrétní podmínky programu Antivirus, programu Ošetřovné pro „OSVČ“ a podmínky kompenzačního bonusu.

Vláda schválila obnovení kompenzačního bonusu pro zavřené obory podnikání a odklad EET

21. říjen 2020

V souvislosti s aktuální situací a narůstajícím šířením koronaviru schválila vláda návrh na obnovení kompenzačního bonusu pro OSVČ, společníky malých s.r.o. a osoby pracující na dohody mimo pracovní poměr působící v oborech podnikání, které byly přímo zasaženy vládními zákazy v rámci krizových opatření. Dále vláda schválila odklad elektronické evidence tržeb do 1. ledna 2023.  

Vláda schválila některá zmírňující daňová opatření v souvislosti s dopady vládních opatření

15. říjen 2020

V souvislosti se zákazem některých činností v důsledku aktuální epidemiologické situace a narůstajícího šíření koronaviru vydalo ministerstvo financí několik opatření v daňové oblasti, která nazývá velkým liberačním daňovým balíčkem. Ve skutečnosti je rozsah těchto zmírňujících opatření velmi malý jak s ohledem na daňové povinnosti, od kterých má ulevit, tak s ohledem na okruh osob, kterých se týká.

Zpřísnění krizových opatření vlády ze dne 8. 10. 2020 s účinností od 14. 10. 2020

15. říjen 2020

Vláda České republiky vyhlásila dne 12. 10. 2020 nová krizová opatření, kterými zpřísnila zákaz hromadných akcí, zakázala přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a omezila provoz nákupních center.  Vláda mimo jiné omezila fungování škol (vyjma mateřských škol) a uložila pracovní povinnost studentům vybraných vysokých a středních škol. Tato krizová opatření jsou účinná zpravidla od 14. 10. 2020 do 2. 11. 2020.

Vládní zákazy a výjimky účinné od 12. 10. 2020 s dopadem na podnikání

12. říjen 2020

Vláda České republiky vydala v závislosti na zhoršení epidemiologické situace sadu krizových opatření, a to s účinností zpravidla od 12. 10. 2020 od 00:00 hod do 25. 10. 2020 23:59 hod. Předmětem těchto krizových opatření je zejména omezení a zákaz shromažďování osob a omezení a výkon některých podnikatelských činností.

Opětovné vyhlášení nouzového stavu a otázky s tím spojené

1. říjen 2020

Vláda České republiky vyhlásila dne 30. 9. 2020 nouzový stav s účinností ode dne 5. 10. 2020. Zároveň již stanovila i konkrétní omezení. Jaká jsou tato omezení? Je někdo omezen ve výkonu povolání? Jsou povolené valné hromady? A jaké hrozí sankce? Připravili jsme pro vás krátký přehled.

Cenové moratorium nájemného z bytů bylo zrušeno! AKTUALIZACE01

5. červen 2020

S účinností od 5. 6. 2020 bylo zrušeno cenové moratorium nájemného z bytů z pera Ministerstva financí („MF“). Jednalo se o ochranné opatření pro nájemníky, které stanovovalo, že nájemné z bytu nelze po vymezenou dobu zvyšovat, čímž navazovalo na zákon č. 209/2020 Sb., který chrání nájemce bytu před výpovědí.

Program COVID – NÁJEMNÉ získal notifikaci Evropské komise AKTUALIZACE01

4. červen 2020

Státní příspěvek na komerční nájmy podnikatelům s nuceně uzavřenými provozovnami je o krok blíž proplácení. Pokud si podnikatel vyjedná u svého pronajímatele 30 % slevu na nájmu, bude moci žádat o státní podporu ve výši 50 % až do stropu 10 mil. Kč za období duben až červen. Program již prošel notifikací u Evropské komise, proto mohou být naplno spuštěny jeho přípravy. Spuštění proplácení žádostí se očekává v červenci.

“Systém semafor“ pro vstup na území České republiky

3. červen 2020

Ministerstvo zdravotnictví spustilo „systém semafor“ pro hodnocení míry rizika nákazy nemocí COVID-19 v členských státech EU a dalších státech Schengenské dohody. Země z této kategorie označené zelenou barvou jsou považovány za bezpečné, oranžové se středním rizikem nákazy a červené s vysokým rizikem nákazy. Do zeleně a oranžově označených zemí bude od 15. června 2020 možné cestovat bez omezení při návratu zpět. Test bude vyžadován při cestě z červeně značených zemí. Při cestě z oranžových zemí se budou testem prokazovat pouze cizinci. Pro vstup do ČR při přicestování ze třetích zemí je však negativní test zapotřebí vždy. 

K povinnosti nosit na pracovišti osobní ochranné prostředky

29. květen 2020

Po jistých peripetiích si Ministerstvo zdravotnictví ke konci března 2020 osvojilo pojem „osobní ochranné prostředky“ coby ekvivalent pro ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako jsou respirátory, roušky, ústenky, šátky, šály a jiné prostředky bránící šíření kapének (dále též „OOP“). Osobní ochranné prostředky nabídly nejen Ministerstvu zdravotnictví velmi lákavý prostředek, kterým lze bojovat proti pandemii COVID-19, aniž by to ekonomicky příliš zatížilo již tak těžce zkoušené zaměstnavatele a, bohužel, aniž by byl samotný nositel OOP před pandemií účinně chráněn.