Program COVID – NÁJEMNÉ před spuštěním AKTUALIZACE02

25. červen 2020

Státní příspěvek na komerční nájmy podnikatelům s nuceně uzavřenými provozovnami bude spuštěn 26. června 2020 v 9:00. Pokud si podnikatel vyjednal u svého pronajímatele 30 % slevu na nájmu, bude moci žádat o státní podporu ve výši 50 % až do stropu 10 mil. Kč za období duben až červen.

Cenové moratorium nájemného z bytů bylo zrušeno! AKTUALIZACE01

5. červen 2020

S účinností od 5. 6. 2020 bylo zrušeno cenové moratorium nájemného z bytů z pera Ministerstva financí („MF“). Jednalo se o ochranné opatření pro nájemníky, které stanovovalo, že nájemné z bytu nelze po vymezenou dobu zvyšovat, čímž navazovalo na zákon č. 209/2020 Sb., který chrání nájemce bytu před výpovědí.

Program COVID – NÁJEMNÉ získal notifikaci Evropské komise AKTUALIZACE01

4. červen 2020

Státní příspěvek na komerční nájmy podnikatelům s nuceně uzavřenými provozovnami je o krok blíž proplácení. Pokud si podnikatel vyjedná u svého pronajímatele 30 % slevu na nájmu, bude moci žádat o státní podporu ve výši 50 % až do stropu 10 mil. Kč za období duben až červen. Program již prošel notifikací u Evropské komise, proto mohou být naplno spuštěny jeho přípravy. Spuštění proplácení žádostí se očekává v červenci.

Program COVID – NÁJEMNÉ

19. květen 2020

Státní příspěvek na komerční nájmy podnikatelům s nuceně uzavřenými provozovnami získává konkrétnější obrysy. Pokud si podnikatel vyjedná u svého pronajímatele 30 % slevu na nájmu, bude moci žádat o státní podporu ve výši 50 % až do stropu 10 mil. Kč za období duben až červen. Program však ještě musí projít notifikací u Evropské komise, a teprve poté bude moci být spuštěn.

Nájem prostor pro podnikání AKTUALIZACE02

18. květen 2020

Dne 27. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání. Uvedený zákon byl schválen ve znění, ve kterém jej schválila Poslanecká sněmovna dne 8. 4. 2020 na 44. schůzi, tj. nikoli ve znění následných pozměňovacích návrhů Senátu. 

Ministerstvo financí navrhuje zrušení daně z nabytí nemovitých věcí AKTUALIZACE03

6. květen 2020

Vláda na svém jednání 30. dubna 2020 schválila zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitých věcí a související změny v zákoně o daních z příjmů. Obsah návrhu ministerstva financí popisujeme níže. Oproti tomuto znění však zřejmě dojde k určitým úpravám v důsledku koaliční dohody. Změna by se podle mediálních vyjádření měla týkat zachování daňového odečtu úroků u nemovitostí pořízených až do konce roku 2021. Časový test pro osvobození příjmů z prodeje nemovitostí by se měl prodloužit na 10 let (oproti původně navrhovaným 15).

Ministerstvo financí navrhuje zrušení daně z nabytí nemovitých věcí AKTUALIZACE02

4. květen 2020

Vláda na svém jednání 30. dubna 2020 schválila návrh ministerstva financí na zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitých věcí. Oproti původnímu znění došlo k určitým úpravám, s cílem dosažení koaliční shody.

Cenové moratorium nájemného z bytů – nájemné nelze zvyšovat!

30. duben 2020

Dne 24. 4. 2020 nabylo účinnosti cenové moratorium nájemného z bytů z pera Ministerstva financí („MF“), které bylo přijato formou nařízení vlády č. 202/2020 Sb. Jedná se o ochranné opatření pro nájemníky, které stanoví, že nájemné z bytu nelze po vymezenou dobu zvyšovat. Toto cenové moratorium přitom navazuje na zákon č. 209/2020 Sb., který chrání nájemce bytu před výpovědí.

Ministerstvo financí navrhuje zrušení daně z nabytí nemovitých věcí AKTUALIZACE01

22. duben 2020

Ministerstvo financí navrhuje zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitých věcí. Návrh  byl projednán v pátek 17. dubna koaliční radou vlády a Národní ekonomickou radou vlády (NERV). Podle dostupných informací však dosud nedošlo ke koaliční shodě.

Ministerstvo financí navrhuje zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

16. duben 2020

Ministerstvo financí navrhuje zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitých věcí. Návrh bude projednáván v pátek 17. dubna koaliční radou vlády a Národní ekonomickou radou vlády (NERV).

Nájem prostor pro podnikání: vládní návrh zákona schválen Poslaneckou sněmovnou AKTUALIZACE01

9. duben 2020

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání ve znění několika pozměňovacích návrhů Návrh byl projednáván dne 8. 4. 2020 na 44. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a v příštím týdnu se očekává jeho schválení Senátem. 

Nájem prostor pro podnikání: vláda navrhuje zmrazení možnosti dát výpověď pro neplacení

6. duben 2020

Vláda schválila znění návrhu zákona o některých opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání. Návrh bude projednáván na 44. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, která se bude konat dne 7. dubna 2020. 

Jak ovlivní současná doba pronajímatele?

30. březen 2020

Pronajímatelé jsou v dnešní nelehké době podobně jako ostatní poplatníci vystaveni nejrůznějším ekonomickým tlakům. Na jedné straně musí hradit své výdaje spojené s předmětem nájmu, ale na straně druhé často přicházejí o příjmy v podobě nájemného od nájemců, kteří museli např. z důvodu vládních opatření kvůli šíření koronaviru omezit svoji činnost  nebo od turistů, kteří v současné době necestují. Na co by v takové situaci měli pronajímatelé myslet?

Úlevy v daňové oblasti se rozšíří. Ministerstvo financí připravilo druhý liberační balíček

24. březen 2020

K již schválenému liberačnímu balíčku, o němž jsme podrobně informovali v minulých dnech, připravilo Ministerstvo financí další opatření, která mají pomoci poplatníkům překlenout nouzový stav vyvolaný šířením koronaviru. Co je obsahem druhého liberačního balíčku?