Celkem: 46 1 2 3 4

Podpora OSVČ zasažených současnou situací prostřednictvím kompenzačního bonusu AKTUALIZACE02

8. duben 2020

Poslanecká sněmovna schválila ve druhém čtení další nástroj podpory pro OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti s šířením nákazy koronavirem. Na základě řady připomínek byl původní vládní návrh z dílny ministerstva financí přepracován tak, aby se rozšířil okruh možných žadatelů. Pro koho se podpora chystá, jakou bude mít formu a co je k jejímu získání potřeba udělat se dozvíte v tomto článku.

Podpora OSVČ prostřednictvím kompenzačního bonusu. Podmínky se změní! AKTUALIZACE01

4. duben 2020

Jak jsme očekávali, ministerstvo financí po vlně připomínek představilo úpravu podmínek pro OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti s šířením nákazy koronavirem, za kterých mohou žádat o podporu v podobě kompenzačního bonusu do výše 25 000 Kč. Změna bude zapracována do pozměňovacího návrhu k původnímu tisku, který bude od pondělka projednáván v poslanecké sněmovně.

Podpora OSVČ zasažených současnou situací prostřednictvím kompenzačního bonusu

3. duben 2020

Další podpora z dílny ministerstva financí a finanční správy se chystá pro OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti s šířením nákazy koronavirem. Pro koho se podpora chystá, jakou bude mít formu a co je k jejímu získání potřeba udělat se dozvíte v tomto článku.

Krizová opatření u pojistného na sociální zabezpečení a zdravotního pojištění AKTUALIZACE01

2. duben 2020

V současné době, kdy jsou přijímána opatření kvůli epidemii koronaviru, vzniká řada otázek ohledně plateb pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. OSVČ kromě toho řeší například to, jak opožděně podané přiznání k dani z příjmů ovlivní lhůtu pro podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2019 a úhradu doplatků pojistného a další zálohové platby.

Zákon o odložení splatnosti úvěrů nabývá konkrétních obrysů.

1. duben 2020

Ministerstvo financí předloží na dnešním mimořádném zasedání vlády návrh zákona o odložení splatností úvěrů (naši kanceláři se dostal do rukou pracovní návrh znění tohoto zákona). Přestože se daný návrh může během jednání vlády, resp. během legislativního procesu, ještě měnit, chtěli jsme Vás zatím seznámit alespoň se základními obrysy připravovaného návrhu.

Úvěrové financování v době COVID – základní dopady na smlouvy o financování

31. březen 2020

Obecné otázky dopadů mimořádných opatření na smluvní vztahy jsme zmiňovali ZDE, ve vztahu ke smlouvám o financování pak platí další specifika, jejichž základní nástin je uveden v tomto dokumentu. Smlouvy o financování jsou vedle dodavatelsko-odběratelských ujednání dalším základním stavebním kamenem každého podnikání i soukromého života, proto by jim měla být v časech mimořádných opatření věnována patřičná pozornost​ tak, aby příslušné subjekty neztratily přístup k financování svého podnikání a dalších aktivit.

COVID II. – podpora pro OSVČ a malé a střední podniky AKTUALIZACE01

31. březen 2020

Podpora pro osoby samostatně výdělečně činné („OSVČ“) a malé a střední podniky („MSP“) postižené opatřeními proti šíření koronaviru „ZÁRUKA COVID“ byla vyčerpána během jediného dne. V pondělí 30. 3. 2020 byly zveřejněny podmínky navazujícího programu COVID II., ve kterém je k dispozici 20 mld. Kč. Příjem žádostí do prvního kola odstartoval 2. 4. 2020. Zájem byl tak velký, že po 3 hodinách byl příjem žádostí pozastaven pro přečerpání limitu 1,5 mld. Kč původně alokovaných pro 1. kolo výzvy. Po změně podmínek výzvy (navýšení prostředků na 5 mld. Kč) došlo k obnovení příjmu žádostí. První kolo bude otevřeno do 3. dubna 2020, 23:59. Je třeba jednat rychle a neotálet.

COVID II. – podpora pro OSVČ a malé a střední podniky

29. březen 2020

Podpora pro osoby samostatně výdělečně činné („OSVČ“) a malé a střední podniky („MSP“) postižené opatřeními proti šíření koronaviru „ZÁRUKA COVID“ byla vyčerpána během jediného dne. V pondělí 30. 3. 2020 budou zveřejněny podmínky navazujícího programu COVID II., ve kterém by mělo být k dispozici 5 mld. korun. Očekává se nápor žádostí, proto je třeba jednat rychle a neotálet.

Podpora ve formě dotace aneb „ošetřovné“ pro OSVČ

27. březen 2020

Od 1. 4. 2020 mohou osoby samostatně výdělečně činné („OSVČ“) podávat u živnostenských úřadů žádosti o tzv. ošetřovné ve výši 424 Kč denně. Nejedná se však o zvláštní sociální dávku, jak se původně uvažovalo, nýbrž o státní podporu ve formě dotace s přísnějším režimem. Níže uvádíme stručný přehled podmínek pro získání této formy pomoci.

Jaký mají přijatá vládní opatření dopad na povinnosti plátců DPH?

26. březen 2020

Plátci DPH, kteří musí pravidelně plnit své povinnosti, se možná přestávají orientovat v záplavě přijatých daňových opatření, která mají pomoci poplatníkům překlenout nouzový stav vyvolaný šířením koronaviru. Z tohoto důvodu přinášíme stručný přehled opatření týkajících se specificky oblasti DPH a některá důležitá upozornění, na co by plátci neměli v současné době zapomínat.

Krizová opatření u pojistného na sociální zabezpečení a zdravotního pojištění

26. březen 2020

V současné době, kdy jsou přijímána opatření kvůli epidemii koronaviru, vzniká řada otázek ohledně plateb pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. OSVČ kromě toho řeší například to, jak opožděně podané přiznání k dani z příjmů ovlivní lhůtu pro podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2019 a úhradu doplatků pojistného a další zálohové platby.

Úlevy v daňové oblasti se rozšíří. Ministerstvo financí připravilo druhý liberační balíček

24. březen 2020

K již schválenému liberačnímu balíčku, o němž jsme podrobně informovali v minulých dnech, připravilo Ministerstvo financí další opatření, která mají pomoci poplatníkům překlenout nouzový stav vyvolaný šířením koronaviru. Co je obsahem druhého liberačního balíčku?

Jak za současné situace postupovat u záloh na daň z příjmů? AKTUALIZACE01

24. březen 2020

Na našem blogu jsme již informovali o zmírňujících daňových opatřeních, která schválila vláda v souvislosti s aktuální situací způsobenou šířením koronaviru. Ministerstvo financí nyní připravilo další opatření, která se týkají i povinností k úhradě záloh na daň z příjmů. Jaké jsou tedy nyní možnosti a povinnosti v oblasti placení záloh? A co když poplatník očekává vznik přeplatku na dani? Dále uvedený komentář se týká především poplatníků, na které se vztahuje konec lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů 1. 4. 2020.

Jak podepisovat dokumenty elektronicky?

24. březen 2020

Kdy a jak se lze vyhnout kontaktu s protistranou a zajistit podepsání dokumentu elektronicky? Je možné elektronický způsob podepisování považovat za relevantní z hlediska uznatelnosti takového uzavření smlouvy a jak se k tomu staví české právo a judikatura?

Jak za současné situace postupovat u záloh na daň z příjmů? A co když nám vznikl přeplatek?

23. březen 2020

Na našem blogu jsme již informovali o zmírňujících daňových opatřeních, která schválila vláda v souvislosti s aktuální situací způsobenou šířením koronaviru. Ta se do určité míry týkají i povinností k úhradě záloh na daň z příjmů. Jaké jsou tedy nyní možnosti v oblasti placení záloh? A co když poplatník očekává vznik přeplatku na dani? Dále uvedený komentář se týká především poplatníků, na které se vztahuje konec lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů 1. 4. 2020.