Celkem: 46 1 2 3 4

Otevírání obchodů od 27. 4. 2020 – plochy je možné vytýčením zmenšit na 2.500 m2! AKTUALIZACE01

26. duben 2020

Vláda na svém zasedání dne 23. 4. 2020 přijala usnesení č. 453 o krizovém opatření, kterým od 27. dubna 2020 povolila maloobchodní prodej zboží a prodej služeb v provozovnách do 2.500 m2 mimo nákupní centra. Je výměra plochy vaší provozovny větší? Nevadí. Prodejní plochu je možné zmenšit na požadovanou velikost vytýčením, např. prostřednictvím ohraničovací (bezpečnostní) pásky.

Business cesty do ČR - za jakých podmínek?

25. duben 2020

Vláda přistoupila k avizovanému rozvolňování opatření a od pondělí 27.4.2020 nově umožňuje pracovní cesty cizincům do ČR, po kterých podnikatelé tolik volali. Stanovila však řadu podmínek a pravidel. 

Jak žádat o kompenzační bonus pro OSVČ AKTUALIZACE02

23. duben 2020

Ve Sbírce zákonů byl dne 14. 4. 2020 zveřejněn zákon o kompenzačním bonusu pro OSVČ, tzv. Pětadvacítka, který má za cíl podpořit OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti se šířením nákazy koronavirem.

Podpora OSVČ zasažených současnou situací prostřednictvím kompenzačního bonusu AKTUALIZACE05

23. duben 2020

Poslanecká sněmovna dne 22. 4. 2020 schválila doplnění zákona o kompenzačním bonusu, který byl publikovaný ve Sbírce zákonů 14. 4. 2020 a s účinností od 15. 4. 2020 zavedl další nástroj podpory pro OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti s šířením nákazy koronavirem. Dochází tím zejména k prodloužení období, za které budou moci OSVČ o bonus žádat. Pro koho je podpora určena, jakou bude mít formu a co je k jejímu získání potřeba udělat se dozvíte v tomto článku. Žádosti o bonus za období od 12. 3. do 30. 4. podávají OSVČ už 10. 4. 2020. Důležité je, že v případě zájmu o prodloužení podpory na další období budou muset OSVČ podat novou žádost.

Program COVID III bude spuštěn dne 18.5.2020. Jaké jsou plány?

22. duben 2020

Nový program COVID Praha zaměřený na podnikatelské aktivity na území Hlavního města Praha sledoval osud svých předchůdců COVID I a COVID II. To znamená, že byl vyčerpán ve stejný den, v němž byl zahájen příjem žádostí, který je tak ukončen. Vyčerpány jsou i programy COVID I a COVID II. Podnikatelům tak nezbývá než čekat na vyhlášení podmínek programu COVID III, které se očekává na webových stránách ČMZRB dne 18. května 2020. Jaké by měly být jeho parametry?

Program COVID Praha byl 10 minut po spuštění vyčerpán!

21. duben 2020

Nový program COVID Praha zaměřený na podnikatelské aktivity na území Hlavního města Praha sledoval osud svých předchůdců COVID I a COVID II. To znamená, že byl vyčerpán ve stejný den, v němž byl zahájen příjem žádostí. Kapacita programu, ve kterém bylo alokováno 600 milionů korun z pražského operačního programu Praha - pól růstu, byla po pouhých 10 minutách vyčerpána. Příjem žádostí je tak již ukončen.

Podpora ve formě dotace aneb „ošetřovné“ pro OSVČ AKTUALIZACE02

21. duben 2020

Od 1. 4. 2020 mohou osoby samostatně výdělečně činné („OSVČ“) podávat u živnostenských úřadů žádosti o tzv. ošetřovné ve výši 424 Kč denně. Nejedná se však o zvláštní sociální dávku, jak se původně uvažovalo, nýbrž o státní podporu ve formě dotace s přísnějším režimem. Níže uvádíme stručný přehled podmínek pro získání této formy pomoci.

Jak žádat o kompenzační bonus pro OSVČ AKTUALIZACE01

21. duben 2020

Ve Sbírce zákonů byl dne 14. 4. 2020 zveřejněn zákon o kompenzačním bonusu pro OSVČ, tzv. Pětadvacítka, který má za cíl podpořit OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti se šířením nákazy koronavirem.

Podpora OSVČ zasažených současnou situací prostřednictvím kompenzačního bonusu AKTUALIZACE04

21. duben 2020

Vláda dne 20. 4. 2020 schválila doplnění zákona o kompenzačním bonusu, který byl publikovaný ve Sbírce zákonů 14. 4. 2020 a s účinností od 15. 4. 2020 zavedl další nástroj podpory pro OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti s šířením nákazy koronavirem. Dochází tím k prodloužení období, za které budou moci OSVČ o bonus žádat. Pro koho je podpora určena, jakou bude mít formu a co je k jejímu získání potřeba udělat se dozvíte v tomto článku. Žádosti o bonus za období od 12. 3. do 30. 4. podávají OSVČ už 10. 4. 2020. Důležité je, že v případě zájmu o prodloužení podpory na další období budou muset OSVČ podat novou žádost.

Uvolňování opatření od 27. 4. 2120 – plochy provozoven bude možné vytýčením zmenšit na 200 m2!

19. duben 2020

Vláda v tomto týdnu představila plán pozvolného uvolnění opatření, ze kterého vyplývá, že pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, bude od 27. dubna 2020 povolen maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách do 200 m2. Je výměra plochy vaší provozovny větší? Nevadí. Zatím se výslovně předpokládá, že prodejní plochu bude možné zmenšit na požadovanou velikost vytýčením, např. prostřednictvím ohraničovací (bezpečnostní) pásky.

Zákon o odložení splatnosti úvěrů byl schválen a je účinný AKTUALIZACE01

18. duben 2020

Senát na své schůzi dne 16. 4. 2020 schválil návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, který umožňuje úvěrovaným osobám odložit splátky úvěrů. Tento zákon nabyl účinnosti dne 17. 4. 2020 jeho vyhlášením ve Sbírce zákonů pod č. 177/2000.

Jak žádat o kompenzační bonus pro OSVČ

17. duben 2020

Ve Sbírce zákonů byl dne 14. 4. 2020 zveřejněn zákon o kompenzačním bonusu pro OSVČ, tzv. Pětadvacítka, který má za cíl podpořit OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti se šířením nákazy koronavirem.

Podpora OSVČ zasažených současnou situací prostřednictvím kompenzačního bonusu AKTUALIZACE03

17. duben 2020

Ve Sbírce zákonů byl 14. 4. 2020 publikován zákon o kompenzačním bonusu, který přináší další nástroj podpory pro OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti s šířením nákazy koronavirem. Na základě řady připomínek byl původní vládní návrh z dílny ministerstva financí přepracován tak, aby se rozšířil okruh možných žadatelů. Pro koho je podpora určena, jakou bude mít formu a co je k jejímu získání potřeba udělat se dozvíte v tomto článku. Účinnosti sice zákon nabyl 15. 4. 2020, ale už od pátku 10. 4. mohou podnikatelé podávat příslušné žádosti.

Program COVID Praha se spustí 20. dubna 2020. Nezaváhejte!

16. duben 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s. („ČMZRB“) a Hlavním městem Praha připravují další program podpory. Tentokrát se program s názvem COVID Praha bude týkat osob samostatně výdělečně činných („OSVČ“) a malých a středních podnikatelů („MSP“) postižených opatřeními proti šíření koronaviru, kteří vyvíjí své podnikatelské aktivity na území Hlavního města Prahy. Tyto osoby byly totiž vyloučeny z předchozího programu COVID II.

Podpora ve formě dotace aneb „ošetřovné“ pro OSVČ. Již spuštěno! AKTUALIZACE01

8. duben 2020

Až do 30. 4. 2020 do 23:59 mohou osoby samostatně výdělečně činné podávat u Ministerstva průmyslu a obchodu žádosti o tzv. ošetřovné ve výši 424 Kč denně, a to zpětně za období od 12. do 31. 3. 2020. Vzhledem k tomu, že se nejedná o zvláštní sociální dávku, jak se původně uvažovalo, ale o státní podporu ve formě dotace, podléhá tato forma pomoci přísnějšímu režimu. Níže uvádíme stručný přehled podmínek pro její získání.