Celkem: 30  1 2 

Vláda rozhodla o částečném uvolnění krizových opatření a nových programech podpory

19. leden 2021

Vláda České republiky v návaznosti na dosavadní epidemiologickou situaci rozhodla o částečném uvolnění opatření spojených s výskytem viru SARS-CoV 2 s platností od 19. ledna 2021. V současné době jsou připravovány i nové programy podpory, a to: COVID – Lázně, COVID – Ubytování II, COVID – Cestovní kanceláře II, COVID Záruka CK a Záruka COVID – Sport. Dále je připravována novela zákona o kompenzačním bonusu, která připouští čerpání kompenzačního bonusu osobami v úpadku. Vláda se rovněž chystá požádat o prodloužení nouzového stavu do 21. února 2021.

Program „Antivirus“ - Režimy A a B prodlouženy a Režim C přijat ve vládním znění AKTUALIZACE05

22. červen 2020

Zvažujete, jak zachovat zaměstnanost a minimalizovat ekonomické ztráty? Podívejte se, jaké finanční nástroje připravil stát pro podnikatele, jejichž zaměstnanci byli přímo či nepřímo zasaženi opatřeními státu přijatými v boji proti koronaviru. Režimy A a B byly prodlouženy do konce srpna 2020. Poslanecká sněmovna schválila 16. 6. 2020 novou formu podpory - Režim C, a to v původním znění podle vládního návrhu. Pozměňovací návrhy přijaté Senátem tedy nebyly přijaty a Režim C již byl podepsán prezidentem České republiky a nyní čeká jen na zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Program „Antivirus“ - Režimy A a B prodlouženy a k Režimu C pozměňovací návrhy Senátu AKTUALIZACE04

12. červen 2020

Zvažujete jak zachovat zaměstnanost a minimalizovat ekonomické ztráty? Podívejte se, jaké finanční nástroje připravil stát pro podnikatele, jejichž zaměstnanci byli přímo či nepřímo zasaženi opatřeními státu přijatých v boji proti koronaviru. Režimy A a B byly prodlouženy do konce srpna 2020 a Senát přijal pozměňovací návrhy k nové formě podpory - Režimu C!

Prominutí pojistného na sociální zabezpečení – režim C programu „Antivirus“

6. červen 2020

Dne 29. 5. 2020 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR návrh zákona z pera Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) na další formu cílené podpory některým menším zaměstnavatelům, kteří se snaží navzdory složité situaci zachovat zaměstnanost. A to formou prominutí pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnance v pracovním poměru za období červen až srpen 2020. Návrh zákona nyní míří do Senátu.

Program COVID – NÁJEMNÉ získal notifikaci Evropské komise AKTUALIZACE01

4. červen 2020

Státní příspěvek na komerční nájmy podnikatelům s nuceně uzavřenými provozovnami je o krok blíž proplácení. Pokud si podnikatel vyjedná u svého pronajímatele 30 % slevu na nájmu, bude moci žádat o státní podporu ve výši 50 % až do stropu 10 mil. Kč za období duben až červen. Program již prošel notifikací u Evropské komise, proto mohou být naplno spuštěny jeho přípravy. Spuštění proplácení žádostí se očekává v červenci.

Program "Antivirus" - prodloužen režim B a schválen režim C! AKTUALIZACE03

1. červen 2020

Zvažujete jak zachovat zaměstnanost a minimalizovat ekonomické ztráty?  Podívejte se, jaké finanční nástroje připravil stát pro podnikatele, jejichž zaměstnanci byli přímo či nepřímo zasaženi opatřeními státu přijatých v boji proti koronaviru. Režim B byl prodloužen do konce srpna 2020 a Poslanecká sněmovna již schválila novou formu podpory – Režim C!

Covid III. startuje. Je nutné jednat rychle!

19. květen 2020

Vláda na svém zasedání dne 18. 5. 2020 schválila usnesením č. 553 záruční program Covid III pro OSVČ a podniky zaměstnávající až 500 zaměstnanců. Bezprostředně poté byly na webových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. („ČMZRB“) zveřejněny podmínky programu. Podnikatelé již nyní mohou zahájit jednání o úvěru s komerční bankou zapojenou do programu. Dle zkušeností z předchozích programů je třeba jednat rychle.

Měření teploty zaměstnanců z hlediska ochrany osobních údajů – nové stanovisko ÚOOÚ

16. květen 2020

Snaha udržet v provozu či opět rozběhnout chod zaměstnavatelů v době koronavirové krize s sebou přináší řadu jindy neobvyklých opatření, jako je pravidelná dezinfekce prostor, umístění a povinnost používání dezinfekčních gelů, nošení roušek a konečně také povinné podrobení se měření tělesné teploty. Měření teploty zaměstnancům a jiná podobná opatření, která se přímo dotýkají osob, přitom mohou být problematická z toho hlediska, že je jimi zasahováno do soukromí zaměstnanců. Je takové měření teploty vůbec přípustné z hlediska ochrany osobních údajů? A je každé měření zpracováním osobních údajů zaměstnanců?

Business cesty do ČR - za jakých podmínek? ​AKTUALIZACE01

7. květen 2020

Pracovní cesty cizinců do ČR, po kterých podnikatelé tolik volali, vláda umožnila na základě avizovaného rozvolňování opatření od pondělí 27.4.2020. Stanovila však řadu podmínek a pravidel, které dále modifikuje. 

Zelená energetika v době koronavirové

28. duben 2020

Možná by se zdálo, že v době „koronavirové“ se vše točí kolem roušek, dezinfekce či omezení provozu nejrůznějších výrobních provozů, a o energetice se mluví jen v souvislosti s nezbytností zachování chodu prvků kritické energetické infrastruktury. Leč není tomu tak, o čemž svědčí i včerejší jednání vlády, po kterém na tiskové konferenci tajuplně zaznělo, že vláda „přijala návrh o zavedení opatření k zajištění přiměřenosti poskytování podpory, které naplňují závazky České republiky, a to uvedené v rozhodnutích Evropské komise“. A co že tedy vláda vlastně přijala?

Otevírání obchodů od 27. 4. 2020 – plochy je možné vytýčením zmenšit na 2.500 m2! AKTUALIZACE01

26. duben 2020

Vláda na svém zasedání dne 23. 4. 2020 přijala usnesení č. 453 o krizovém opatření, kterým od 27. dubna 2020 povolila maloobchodní prodej zboží a prodej služeb v provozovnách do 2.500 m2 mimo nákupní centra. Je výměra plochy vaší provozovny větší? Nevadí. Prodejní plochu je možné zmenšit na požadovanou velikost vytýčením, např. prostřednictvím ohraničovací (bezpečnostní) pásky.

Business cesty do ČR - za jakých podmínek?

25. duben 2020

Vláda přistoupila k avizovanému rozvolňování opatření a od pondělí 27.4.2020 nově umožňuje pracovní cesty cizincům do ČR, po kterých podnikatelé tolik volali. Stanovila však řadu podmínek a pravidel. 

Opatření pro zmírnění dopadů COVID-19 na cestovní ruch - AKTUALIZACE02

24. duben 2020

Parlament ČR schválil zákon o některých opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu („zákon“). Zákon, pro který se vžilo označení "Lex Voucher", byl dne 24. 4. 2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 69 pod číslem 185/2020 Sb

Program COVID III bude spuštěn dne 18.5.2020. Jaké jsou plány?

22. duben 2020

Nový program COVID Praha zaměřený na podnikatelské aktivity na území Hlavního města Praha sledoval osud svých předchůdců COVID I a COVID II. To znamená, že byl vyčerpán ve stejný den, v němž byl zahájen příjem žádostí, který je tak ukončen. Vyčerpány jsou i programy COVID I a COVID II. Podnikatelům tak nezbývá než čekat na vyhlášení podmínek programu COVID III, které se očekává na webových stránách ČMZRB dne 18. května 2020. Jaké by měly být jeho parametry?

Uvolňování opatření od 27. 4. 2120 – plochy provozoven bude možné vytýčením zmenšit na 200 m2!

19. duben 2020

Vláda v tomto týdnu představila plán pozvolného uvolnění opatření, ze kterého vyplývá, že pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, bude od 27. dubna 2020 povolen maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách do 200 m2. Je výměra plochy vaší provozovny větší? Nevadí. Zatím se výslovně předpokládá, že prodejní plochu bude možné zmenšit na požadovanou velikost vytýčením, např. prostřednictvím ohraničovací (bezpečnostní) pásky.