Program COVID Praha byl 10 minut po spuštění vyčerpán!

Nový program COVID Praha zaměřený na podnikatelské aktivity na území Hlavního města Praha sledoval osud svých předchůdců COVID I a COVID II. To znamená, že byl vyčerpán ve stejný den, v němž byl zahájen příjem žádostí. Kapacita programu, ve kterém bylo alokováno 600 milionů korun z pražského operačního programu Praha - pól růstu, byla po pouhých 10 minutách vyčerpána. Příjem žádostí je tak již ukončen.

Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. („ČMZRB“) a Hlavním městem Praha připravilo program podpory s názvem COVID Praha, který cílil na osoby samostatně výdělečně činné („OSVČ“) a malé a střední podnikatele („MSP“) aktivní na území Prahy postižené opatřeními proti šíření koronaviru. Tyto osoby byly totiž vyloučeny z předchozího programu COVID II.

Cílem programu COVID Praha bylo usnadnit přístup k provoznímu financování OSVČ a MSP, jejichž ekonomické aktivity na území Prahy byly omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Za tímto účelem bylo možné požádat o podporu ve formě bankovní záruky ČMZRB za provozní úvěr komerční banky a ve formě finančního příspěvku na úhradu úroků zaručovaného úvěru.

Podmínky programu byly vyhlášeny v pondělí 20. dubna 2020 a příjem žádostí odstartoval dnes v úterý 21. dubna 2020. Veškeré informace byly zveřejněny na webových stránkách ČMZRB. Již předem se na základě zkušeností z programů COVID I a COVID II očekávalo, že zájem žadatelů bude velký. Toto očekávání však předčilo realitu. Přestože před podáním žádosti museli podnikatelé projít tzv. risk managementem ze strany komerčních bank, což znamená o úvěr mohli žádat jen podnikatelé s úvěrem již schváleným v komerční bance (a nejen přislíbeným, jako v případě COVID II), přesto byl program vyčerpán za 10 minut.

Nyní bude ČMZRB žádosti analyzovat. Je třeba konstatovat, že většina žádostí o bezúročné úvěry v programu COVID I byla zamítnuta. Žadatelé v programu COVID II si vedli lépe, což bylo přisuzováno tomu, že do programu se zapojily komerční banky. Lze proto předpokládat, že velká část žádostí přijatých v programu COVID Praha by mohla být schválena.

Podnikatelům tak nyní nezbývá než čekat na vyhlášení podmínek programu COVID III, jehož parametry prozatím nejsou známy.