Podpora OSVČ prostřednictvím kompenzačního bonusu. Podmínky se změní! AKTUALIZACE01

Jak jsme očekávali, ministerstvo financí po vlně připomínek představilo úpravu podmínek pro OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti s šířením nákazy koronavirem, za kterých mohou žádat o podporu v podobě kompenzačního bonusu do výše 25 000 Kč. Změna bude zapracována do pozměňovacího návrhu k původnímu tisku, který bude od pondělka projednáván v poslanecké sněmovně.

Konečnou podobu vládního opatření budeme znát až po jeho schválení poslaneckou sněmovnou, respektive, technicky vzato, až po podpisu prezidenta a publikování ve Sbírce zákonů. Přesto bychom chtěli už v této fázi informovat, které původně navržené podmínky by se měly zmírnit.

V jednom z předchozích příspěvků jsme shrnuli základní parametry vládního návrhu a popisovali jsme, pro koho je kompenzační bonus určen. Oproti původním podmínkám by ministerstvo financí mělo navrhnout následující změny:

  • bude zcela vypuštěno testování negativního dopadu na podnikání OSVČ prostřednictvím porovnání příjmů za leden – březen (o 10 %); podmínkou tedy bude pouze skutečnost, že podnikání OSVČ bylo ovlivněno v souvislosti s krizovými opatřeními (přímo či nepřímo), a to „nad míru obvyklou“
  • stále bude moci žádat jen aktivní OSVČ, ale okruh možných žadatelů se rozšíří o takové OSVČ, které měly přerušenou svou živnost v důsledku sezónnosti jejich činnosti (kdykoliv po 31.8.2019).

Míru dopadů na své podnikání v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády, tedy skutečnost, že „nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou“, potvrdí OSVČ v čestném prohlášení. Zatím není jisté, zda tato formulace bude skutečně v zákoně uvedena, nicméně je dobré se nad posouzením podmínek včas zamyslet. Jak jsme uváděli v předchozím příspěvku, situaci bude moci následně prověřit finanční úřad. Z praktických důvodů by si proto každý žadatel měl pro případné budoucí prokazování uchovat záznam o tom, jakým způsobem stanovil míru dopadů na své podnikání a tedy naplnění podmínek pro získání kompenzačního bonusu.

O dalším průběhu ohledně podmínek pro poskytování kompenzačního bonusu Vás budeme nadále informovat na našem blogu.