Vláda opětovně zpřísnila omezení volného pohybu osob a maloobchodní prodej a poskytování služeb

30. říjen 2020  |  Krizová a mimořádná opatření

Vláda České republiky vydala v závislosti na zhoršení epidemiologické situace krizová opatření, kterými zpřísnila dosavadní zákaz volného pohybu osob, a to s účinností od 28. 10. 2020 od 00:00 hod do 3. 11. 2020 23:59 hod a zákaz a omezení maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb od 28. 10. 2020 od 00:00 hod do 3. 11. 2020 23:59 hod.

Vláda České republiky („vláda“) přijala s účinností od dne 28. 10. 2020 od 0:00 hod usnesení vlády č. 1102. Vláda tímto krizovým opatřením zakázala volný pohyb osob od 21:00 hod do 04:59 hod. Výjimkou z tohoto zákazu jsou cesty do zaměstnání, k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, a také cesty zpět do místa bydliště a výkon neodkladných činností a cest, jejíchž uskutečnění je nezbytně nutné z důvodu ochrany života, zdraví, majetku a jiných zákonem chráněných zájmů.

V období od 5:00 hod do 20:59 hod byly zpřísněny předchozí opatření, a to tak, že je zakázán volný pohyb osob s výjimkou cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské a jiné obdobné činnosti a zpět do místa bydliště. Dále pod výjimku spadají zejména cesty nezbytně nutné k obstarání základních životních potřeb, do zdravotních zařízení, za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí a za účelem vycestování z České republiky (za podmínek uvedených v tomto článku).

Na veřejně přístupných místech bylo nově zavedeno pravidlo počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, zaměstnaneckých a podnikatelských skupin, osob vykonávajících společnou činnost dle zákona a dětí, či studentů.

Vláda přijala usnesení č. 1103, kterým zakázala maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách od 28. 10. 2020 od 00:00 hod do 3. 11. 2020 23:59 hod, vyjma provozoven uvedených v bodě 1 tohoto usnesení (zejména se jedná o prodejny potravin, pohonných hmot, hygienických potřeb, provozoven servisu a oprav silničních vozidel a provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, sběr a výkup surovin). Dále platí zákaz provozu stravovacích služeb a stravovacích služeb umístěných v nákupních centrech (nad 5.000 m2), poskytování ubytovacích služeb (např. vyjma cizinců do opuštění ČR, osob za účelem podnikání, osob v karanténě nebo izolaci a osob, jejichž ubytování bylo zahájeno před účinnosti tohoto usnesení). Zakázáno bylo i požívání alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.

Omezeny byly nadále provozy stravovacích služeb pro zaměstnance a jiná obdobná zařízení, provoz společenských klubů (hudební, taneční, herní) a diskotéky, provoz nákupních center, květinářství a farmářské trhy. Veškerá omezení musí být prováděna za přísných hygienických opatření dle tohoto usnesení.