Program „Antivirus“ - Režimy A a B prodlouženy do konce roku

29. říjen 2020  |  Krizová a mimořádná opatření

Vláda České republiky schválila dne 14. října 2020 prodloužení Režimu A programu Antivirus do konce roku 2020. S prodloužením Režimu A dochází i k navýšení podpory zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně omezen. Dne 26. října 2020 došlo rovněž k schválení prodloužení Režimu B do konce roku 2020.

Program Antivirus je cíleným programem podpory zaměstnanosti, jehož prostřednictvím mohou zaměstnavatelé žádat o kompenzace vyplacených náhrad mezd zaměstnanců včetně odvodů v případě, že jejich hospodářská činnost byla ohrožena v důsledku šíření nákazy COVID-19. V rámci programu Antivirus je pro zaměstnavatele připraveno několik typů kompenzací, a to dle různých situací, v nichž se zaměstnavatelé mohou nacházet. O tom, jak o kompenzaci v rámci Programu Antivirus zažádat jsme Vás již informovali v dřívějším článku.

Režim A se vztahuje na zaměstnavatele, jejichž provoz byl nuceně omezen nebo došlo k nařízení karantény zaměstnanci. V souladu s aktuální podobou Režimu A mohli zaměstnavatelé za těchto okolností a splnění stanovených podmínek podat žádost o kompenzaci ve výši 80 % vyplacených náhrad mezd zaměstnanců až do výše 39.000 Kč na jednoho zaměstnance. Nově od 1. října 2020 mohou zaměstnavatele v případě nuceného omezení jejich provozu žádat o 100 % kompenzaci vyplacených náhrad mezd, a navíc dochází i k zvýšení limitu na 50.000 Kč na jednoho zaměstnance.

Je třeba zaměstnavatele však upozornit na to, že tato změna se nedotkne situace, kdy je zaměstnanec v nařízené karanténě. V tomto případě je zaměstnavatel i nadále oprávněn žádat o kompenzaci ve stávající výši, tedy 80 % vyplacené náhrady mzdy vč. odvodů s tím, že maximální částka na zaměstnance zůstává 39.000 Kč.

Zatímco Režim A byl prodloužen ve výhodnější podobě pro zaměstnavatele, jejichž provoz byl nuceně omezen, tak Režim B, který je navázán na překážky v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží v důsledku šíření nákazy COVID-19 byl prodloužen do konce roku ve stávající podobě. Zaměstnavatelé budou moci jako doposud žádat o kompenzaci ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy vč. odvodů. Limit na jednoho zaměstnance činí v rámci Režimu B 29.000 Kč.

Nebyl tedy zapracován žádný z námětů pro úpravu Režimu B adresovaných MPSV ze strany Hospodářské komory České republiky.  Ta navrhovala ministerstvu mimo jiné zrušení jedné z podmínek pro čerpání kompenzace, a to zákazu výpovědi zaměstnanci či umožnění čerpání prostředků podpory rovněž odštěpným závodům.