Omezení vstupu cizinců do České republiky v souvislosti s omezením volného pohybu osob

26. říjen 2020  |  Krizová a mimořádná opatření

Vláda České republiky přijala dne 21. 10. 2020 usnesení vlády č. 1078, který zavedla omezení volného pohybu osob vyjma stanovených výjimek v tomto usnesení. V souvislosti s tímto bylo zavedeno i omezení přicestování cizinců do České republiky za určitých níže uvedených podmínek.

Usnesením vlády České republiky („vláda“) č. 1078 došlo k omezení volného pohybu osob na území České republiky s účinností od 22. října 2020 od 6:00 hod do dne 3. listopadu 2020 23:59 hod. Výjimkami z tohoto zákazu jsou zejména cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (vč. pendlerů), nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, cesty k lékaři, účast na svatbách a pohřbech, příp. jiných nevyhnutelných událostí v souladu s tímto usnesením.

Na základě tohoto krizového opatření tak není možné přicestovat do České republiky za účelem turistiky či návštěvy přátel.

Podmínky pro vstup na území České republiky jsou upraveny ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví č. MZDR 20599/2020-32/MIN/KAN ze dne 2. 10. 2020. Pro vstup na území České republiky je rozhodující, zdali je krajina, ze které osoba přicestovala na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy (viz opatření ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 20599/2020-33/MIN/KAN). Podmínky vstupu jsou tyto:

Obecně platí, že osoba, která přicestuje do České republiky ze země, která není na seznamu zemí s nízkým rizikem a pobývala-li zde déle než 12 hodin v posledních 14 dnech je povinna (i) před vstupem do České republiky vyplnit elektronický příjezdový formulář, (ii) předložit doklad o vyplnění elektronického příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole, (iii) do pěti dnů od vstupu do České republiky podstoupit na vlastní náklady RT-PCR test na přítomnost koronaviru a (iv) výsledek testu bezodkladně předložit místně příslušné krajské hygienické stanici. Toto neplatí zejména pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem a pro občany Evropské unie a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku.

Bližší informace k jednotlivým kategoriím osob, které vstupují na území České republiky, jsou k dohledání v materiálu zpracovaném ministerstvem vnitra, č.j. MV-2020/10/05-V15.