Vládní zákazy a výjimky účinné od 12. 10. 2020 s dopadem na podnikání

12. říjen 2020  |  Krizová a mimořádná opatření

Vláda České republiky vydala v závislosti na zhoršení epidemiologické situace sadu krizových opatření, a to s účinností zpravidla od 12. 10. 2020 od 00:00 hod do 25. 10. 2020 23:59 hod. Předmětem těchto krizových opatření je zejména omezení a zákaz shromažďování osob a omezení a výkon některých podnikatelských činností.

Mnohé zákazy a omezení se přitom opět významným způsobem dotknout mnohých podnikatelů, když jejich činnost např. zcela zakazují (např. koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, provoz heren a kasin, veletrhy, kongresy a jiné vzdělávací akce) nebo omezují (provoz restaurací a obchodních center).

Klíčovým je zákaz veškerých hromadných akcí v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech (krizové opatření ze dne 8. 10. 2020, č. 996). Výjimku mají členové domácnosti, zaměstnanci pracující pro stejného zaměstnavatele, osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost nebo jde o činnosti, které jsou dané osoby povinny vykonávat ze zákona, přičemž všechny osoby spadající pod výjimku musí dodržovat vzájemný odstup 2 metry. Uvedený zákaz se nevztahuje rovněž na schůze a shromáždění orgánů veřejné moci s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob, pokud je dodržen odstup alespoň 2 metry a každá z osob má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.

Orgány veřejné moci mají rovněž nařízené (krizové opatření ze dne 8. 10. 2020, č. 994) omezit osobní kontakty s veřejností, a za tímto účelem mají upřednostňovat písemný, elektronický či telefonický kontakt, přijímat veškeré dokumenty prostřednictví podatelny a omezit rozsah úředních hodin na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost.

Vrací se opět omezení provozu stravovacích služeb, když provoz pro veřejnost je zakázán v době od 20:00 do 6:00 hod, s výjimkou výdejních okének. Ve standardním provozu pak musí být dodrženy odstupy od stolů (1,5 m) a limit 4 zákazníků u stolu (s výjimkou rodinných příslušníků). Provozovatelé mají přitom kapacitu provozu omezenou na počet míst k sezení, jehož aktuální stav mají povinnost rovněž písemně evidovat. Zásadní je rovněž zákaz poskytování možnosti bezdrátového připojení na internet.

Obdobné povinnosti dopadají rovněž na velká nákupní centra (nad 5.000 m2) a jejich food courty, kde u stolů mohou sedět pouze 2 zákazníci a odstup od dalších zákazníků musí být 2 metry. Rovněž zde platí zákaz poskytování možnosti bezdrátového připojení na internet. Navíc pak musí být přijata opatření k zamezování shlukování osob.

Pro všechny obchody pak platí, že se v nich mohou pohybovat skupiny pouze 2 osob s rozestupy 2 metrů (výjimkou jsou děti do 15 let doprovázející dospělou osobu ze stejné domácnosti).

Významně je omezen (krizové opatření ze dne 8. 10. 2020 č. 997) provoz vysokých škol, středních škol, druhého stupně základního vzdělávání v základní škole, základních uměleckých škol a jazykových škol, středisek volného času a školních klubů, a to za dodržení hygienických opatření dle krizového opatření.

Obecně pro všechny druhy škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol, platí, že součástí vzdělávání není zpěv a že se zakazují sportovní činnosti jako součást vzdělávání.