Další prominutí správních poplatků spojených s žádostmi v oblasti daní a cel

15. červen 2020  |  Daně

Ministerstvo financí publikovalo dne 10. 6. 2020 ve Finančním zpravodaji 9/2020 další sadu opatření, kterými promíjí různé správní poplatky spojené s podáním žádostí v oblasti daní. O prominutí některých poplatků jsme informovali v článcích týkajících se konkrétních daní, zde pro přehled uvádíme výčet prominutých poplatků.  

Prominutí poplatků souvisejících s individuálním posečkáním s placením daně nebo úhradou na splátky – promíjí se:

  • poplatek za žádost o posečkání či úhradu daně na splátky (400 Kč)

  • poplatek za žádost o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky (1.000 Kč)

pro případy žádostí, které budou podané v době od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020 (poplatky spojené s žádostmi do 31. 7. 2020 jsou prominuty rozhodnutím publikovaným ve Finančním zpravodaji 4/2020 z března 2020).

Prominutí poplatku za žádost o prominutí pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení – promíjí se:

  • poplatek za přijetí žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení (1.000 Kč)

Podmínkou je, že finanční úřad vydal výzvu k podání kontrolního hlášení v době od 1. 3. do 31. 7. 2020 a plátce DPH kontrolní hlášení v této době také podal. Prominutí se týká žádostí podaných v období od 1. 8. do 31. 12. 2020 (prominutí v případě žádostí podaných do 31. 7. 2020 je již zakotveno ve Finančním zpravodaji 4/2020 z března 2020).

Z povahy věci by se toto prominutí mělo týkat pokut ve výši 10.000 Kč (jelikož vyšší pokuty jsou udělovány v situaci, kdy plátce ani na základě výzvy finančního úřadu kontrolní hlášení nepodá, nebudou tedy splněné výše uvedené podmínky).

Prominutí poplatku za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu daňového účtu – promíjí se:

  • poplatek za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu (100 Kč)

Prominutí se týká žádostí podaných v období od 1. 8. do 31. 12. 2020 (poplatky za žádosti podané od 15. 4. do 31. 7. 2020 byly prominuty rozhodnutím ve Finančním zpravodaji 7/2020 z dubna 2020).

Prominutí týkající se poplatků v celní oblasti – promíjí se:

  • poplatek za žádost o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku (300 Kč)

  • poplatek za žádost o povolení úlevy na dani nebo cle (1.000 Kč)

Prominutí se týká žádostí podaných v období od 1. 8. do 31. 12. 2020 (poplatky za žádosti podané od 24. 3. do 31. 7. 2020 byly prominuty rozhodnutím ve Finančním zpravodaji 5/2020 z března 2020).