Darování v rámci zdravotnické pomoci nebude zatížené DPH až do července 2020

11. červen 2020  |  Daně

Ministerstvo financí publikovalo dne 10. 6. 2020 ve Finančním zpravodaji 9/2020 rozhodnutí o prominutí DPH při bezplatném poskytnutí vybraných ochranných a zdravotnických prostředků a materiálu, které se uskutečnilo v době mezi 18. 5. a 31. 7. 2020.

Ministerstvo financí prodloužilo období, kdy při bezúplatném dodání zboží, které pomáhá zmírnit dopady šíření nákazy koronavirem, nebude třeba z těchto dodávek odvádět DPH. Za standardních okolností totiž vzniká povinnost DPH odvést, přestože je zboží dodáno bezúplatně. Rozhodnutím publikovaným v březnu ve Finančním zpravodaji 6/2020 byla prominuta DPH při dodání takového zboží po dobu trvání nouzového stavu, tedy od 12. 3. do 17. 5. 2020. Aktuálně tedy tyto dodávky nebudou zatížené DPH až do 31. 7. 2020.

Poměrně dlouhý výčet konkrétních druhů zdravotnických prostředků, surovin pro jejich výrobu i pro výrobu dezinfekčních prostředků, kterého se prominutí týká, je uvedený ve Finančním zpravodaji 9/2020. Jde zejména o testovací soupravy nebo přístroje a nástroje používané k diagnostice COVID-19, roušky, respirátory, ochranné oděvy, dále také teploměry a různé další zdravotnické prostředky, ale též dezinfekční prostředky, sterilizátory či suroviny k jejich výrobě.

Nárok na odpočet DPH související s pořízením tohoto bezúplatně poskytnutého zboží zůstane plátci zachován.