Pokyny Evropské komise k mobilním aplikacím bojujícím proti COVID-19

29. duben 2020

Mobilní aplikace běžně nainstalované na chytrých telefonech mohou fungovat jako podpora pro zdravotnické orgány na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU při monitorování a zvládání probíhající pandemie COVID-19 a jsou obzvláště důležité při uvolňování opatření k omezení šíření nákazy. Mohou občanům předávat přímé pokyny a podporovat vysledování kontaktů.

Oblast působnosti pokynů

Pokyny Evropské komise stanoví prvky a požadavky, které by mobilní aplikace měly splňovat, aby bylo zajištěno dodržování právních předpisů EU v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů, zejména obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a směrnice o soukromí v elektronických komunikacích. Tyto pokyny se však nezabývají žádnými dalšími podmínkami ani omezeními, která mohou být součástí vnitrostátních právních předpisů členských států. Pokyny nejsou právně závazné. Není jimi dotčena úloha Soudního dvora EU jako jediného orgánu, který může poskytnout závazný výklad práva EU. Pokyny se týkají pouze dobrovolných aplikací podporujících boj proti pandemii COVID-19, které mají jednu nebo několik z těchto funkcí:

  • poskytují jednotlivcům přesné informace o pandemii COVID-19,
  • poskytují dotazníky pro sebehodnocení a pokyny pro jednotlivce (funkce vyhodnocování příznaků),
  • upozorňují osoby, které se po určitou dobu nacházely v blízkosti nakažené osoby, s cílem poskytnout informace, zda podstoupit domácí karanténu a kde se nechat otestovat (funkce vysledování kontaktů a varování),
  • poskytují komunikační fórum mezi pacienty v samoizolaci a lékaři, nebo v případě, kdy je zajišťováno poradenství ohledně další diagnostiky a léčby (větší využívání telemedicíny).