Otevírání obchodů od 27. 4. 2020 – plochy je možné vytýčením zmenšit na 2.500 m2! AKTUALIZACE01

Vláda na svém zasedání dne 23. 4. 2020 přijala usnesení č. 453 o krizovém opatření, kterým od 27. dubna 2020 povolila maloobchodní prodej zboží a prodej služeb v provozovnách do 2.500 m2 mimo nákupní centra. Je výměra plochy vaší provozovny větší? Nevadí. Prodejní plochu je možné zmenšit na požadovanou velikost vytýčením, např. prostřednictvím ohraničovací (bezpečnostní) pásky.

Vláda České republika urychlila s ohledem na rozsudek vydaný Městským soudem Praze dne 23. 4. 2020 a na příznivý epidemiologický vývoj uvolňování některých omezení. Podle původních plánů měl být od 27. 4. 2020 od 0:00 hod. povolen maloobchodní prodej zboží a prodej služeb v provozovnách do 200 m2. Vláda však nakonec rozhodla o otevření provozoven s plochou dokonce 2.500 m2, avšak s níže uvedenými výjimkami a hygienickými pravidly.

Povolení k otevření provozoven neplatí (tedy je nadále zakázáno) pro:

 • provozovny, jejichž plocha přístupná veřejnosti přesahuje 2.500 m2, pokud nedojde vytyčením (např. ohraničovací páskou) k vymezení plochy pro veřejnost nepřesahující 2.500 m2;
 • provozovny, které jsou umístěny v nákupních centrech s prodejní plochou nad 5000 m2, pokud nedisponují samostatným vchodem z venkovních prostor (tedy pokud veřejnost do provozovny nevstupuje z vnitřních prostor nákupního centra);
 • provozovny, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (jako např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže – tetovací salóny včetně obočí);
 • provozovny stravovacích služeb (restaurace, hospody, bufety, kavárny apod.) s výjimkou provozoven, které neslouží veřejnosti (např. zaměstnanecké stravování) a s výjimkou prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny;

Je přitom nařízeno, aby byla dodržována následující hygienická pravidla:

 1. aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry;
 2. zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky;
 3. umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci;
 4. zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků;
 5. zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně.

V prodejnách oděvů je navíc zakázáno zkoušení oblečení. Zkoušení obuvi zakázáno není. Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 4. 2020 je nadále povinná ochrana horních cest dýchacích (např. rouška) na obou stranách (zaměstnanců a zákazníků).

Nad rámec výše uvedených pravidel uveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách doporučení k uvolňování opatřování od 27. 4. 2020. Z povahy dokumentu (doporučení) se však již nejedná o závazné povinnosti. Jsou mezi nimi například tato doporučení:

 • Zboží vrácené zákazníkem v případě reklamace ponechat tři dny v „karanténě“ bez použití, uložit ho v obalu do kontejneru/krabice s nápisem „Karanténa“ a uvedenou dobu se zbožím nemanipulovat ani nevracet do prodeje;
 • Manipulace s knihami a dalším podobným zbožím výlučně v rukavicích ze strany personálu; zákazníci povinná dezinfekce rukou u vstupu a doporučená u výstupu z prodejny knihkupectví.
 • Upřednostňovat bezhotovostní platby.
 • Rukavice i pro klienty na vyžádání.
 • Omezit koutky k sezení/odpočinkové zóny, kde by mohlo dojít ke zdržování a shlukování osob.

Otevření nákupních center se zatím plánuje na 11. 5. 2020.