Úvod » Novinky a publikace » Články

Články

Právní aktuality

21. 7. 2017

08:43 Právní pomoc chudším lidem na státní útratu se rozšíří o udílení právních rad, zastupování ve správních řízeních a v řízení před Ústavním soudem. Změní se také mimo jiné zkoušky advokátů a kárná opatření a zavedou se peněžité postihy za neoprávněné poskytování právních služeb, tedy za takzvané vinklaření. Poslaneckou novelu o advokacii, která to předpokládá, dnes schválil Senát. Aby platila, musí ji ještě podepsat prezident. (ČTK)

08:43 Senát schválil zákaz kožešinových farem od konce ledna 2019 beze změn. Období pro jejich likvidaci neprodloužil, nezvýšil ani výši kompenzace chovatelům, jak to část senátorů požadovala. Zákaz má přinést novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, kterou dnes Senát přijal po dvouhodinové debatě. Normu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. (ČTK)

08:42 Dárci krve a kostní dřeně se dočkají vyššího daňového zvýhodnění. Senát dnes hladce schválil novelu zákona o daních z příjmů z pera poslanců TOP 09 a Starostů, která umožní bezúplatným dárcům krve snížit si daňový základ o 3000 korun místo nynějších 2000 korun. Dárci kostní dřeně si budou moci odečíst od daňového základu 20.000 korun. Novelu zákona musí ještě podepsat prezident. (ČTK)

20. 7. 2017

17:00 Senát beze změny schválil nový zákon o náhradách škod způsobených porušením hospodářské soutěže. Zákon v reakci na evropskou směrnici sjednocuje pravidla náhrady škody s ostatními zeměmi EU. Nyní ho dostane k podpisu prezident. Zákon zavádí přesnější a komplexnější pravidla pro případy civilních soudních řízení o náhradách škody. Mimo jiné stanoví, že pokud hospodářskou soutěž omezí společným jednáním více škůdců, pak nahradí tuto škodu společně a nerozdílně. Soud nebude mít právo rozhodnout, že ji nahradí podle své účasti na škodlivém následku. (ČTK)

08:14 Senát vrátil Sněmovně novelu, která má zjednodušit posuzování vlivu stavebních záměrů na životní prostředí (EIA). Doporučil dnes v předloze provést úpravy, které by ji provázaly s nedávno přijatým stavebním zákonem. Poslanci by se novelou měli zabývat zřejmě na zářijové schůzi. Senátoři nepřijali návrh senátorky Jitky Seitlové (za Zelené), aby se kromě neziskových organizací mohly také obce a kraje odvolat proti neuskutečnění takzvaného zjišťovacího řízení u staveb, které by se jich dotýkaly. Senátorka to zdůvodnila tím, že obce nyní musejí kvůli tomu zakládat neziskové organizace. (ČTK)

08:13 Změny v kontrole zpravodajských služeb, zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo novelu o vojácích z povolání bude dnes schvalovat Senát. Projednat má také novely o ochraně utajovaných informací a o ochraně hospodářské soutěže. Senátoři se mají zabývat rovněž návrhem mise české armády v Pobaltí. (ČTK)

18. 7. 2017

16:43 Senátní hospodářský výbor dnes hlasy všech přítomných členů doporučil Senátu schválit bez změny novelu zákona o elektronických komunikacích, která řeší přechod na televizní vysílání v novém standardu DVB-T2. Má také zlepšit postavení klientů mobilních operátorů. Minulý týden novelu doporučil schválit i výbor pro územní rozvoj. Pouze ústavně právní výbor ji chce vrátit Sněmovně s pozměňovacím návrhem. Senát bude novelu projednávat na své schůzi, která začne ve středu. (ČTK)

16:42 Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) po první bilanční schůzce s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) pochválil lidoveckého kolegu za vytváření plánů a dotačních programů na boj s dopady sucha. Je také rád za program zemědělských diplomatů a za přijetí novel vinařského zákona a zákona o potravinách. Oproti programovému prohlášení vlády se podle předsedy vlády nestihne přijmout zákon, který by zaručil nezcizitelnost státních lesů, a zákon na vytvoření lesnicko-dřevařského fondu. Řekl to novinářům po setkání. (ČTK)

14. 7. 2017

07:59 Podmínky pobytu cizinců v Česku se zpřísní. Prezident Miloš Zeman dnes podepsal novelu, která také omezí ekonomickou migraci. O prezidentově podpisu dnes ČTK informoval jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Se změnou zákona nesouhlasil Senát a ochránci lidských práv, jimž vadilo mimo jiné zrušení dozoru státních zástupců nad zadržovacími zařízení pro migranty, který navrhla vláda. Některá opatření asi senátoři napadnou u Ústavního soudu. (ČTK)

13. 7. 2017

08:16 Práva vlastníků bytů vůči neplatičům příspěvků na správu domů budou zřejmě silnější. Sněmovna dnes chválila zrychleně v prvním čtení senátní předlohu, díky níž by společenství vlastníků jednotek získala přednostní právo na aspoň částečné uhrazení pohledávek po dlužnících při nuceném prodeji jejich bytů. Návrh ještě musejí projednat senátoři a podepsat prezident. Novela předpokládá, že pohledávky související se správou domu by byly uspokojovány přednostně až do desetiny výtěžku z prodeje bytu ve prospěch společenství vlastníků. (ČTK)

12. 7. 2017

16:03 S novým památkovým zákonem vláda ve Sněmovně narazila. Poslanci dnes předlohu zamítli a její legislativní cesta tím skončila. Zákon měl podle ministerstva kultury zefektivnit a zprůhlednit péči o památkový fond. Vystupovalo ale proti němu mnoho kritiků z odborných kruhů. Ve Sněmovně se k předloze sešly desítky pozměňovacích návrhů. Část poslanců předloze vyčítala mimo jiné to, že nepřináší systémové změny a naopak zachovává nynější koncepci a neřeší kritizovanou dvojkolejnost památkové péče. (ČTK)

16:00 Poslanci se možná budou muset znovu zabývat novelou zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Vrácení normy do Sněmovny dnes doporučil senátní výbor pro životní prostředí. Důvodem jsou nesoulady vyplývající z toho, že byl před touto normou přijat stavební zákon, což ministerstvo pro životní prostředí nepředpokládalo. O vrácení zákonu požádal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Pokud s vrácením bude Senát na své červencové schůzi souhlasit, poslanci se zákonem budou pravděpodobně znovu zabývat na zářijové schůzi. (ČTK)

11:36 Poslanci by dnes měli schvalovat návrh nového památkového zákona, od něhož si ministerstvo kultury slibuje zlepšení a zprůhlednění péče o památkový fond. K památkovému zákonu se sešly desítky pozměňovacích návrhů, bude čelit i návrhu na zamítnutí. Garanční kulturní výbor sice zamítnutí zákona plénu nedoporučil, zároveň ale nedal stanovisko, zda by ho měli poslanci schválit, nebo ne. (ČTK)

11:33 Vláda by mohla do konce prázdnin projednat a schválit odkoupení vepřína v Letech u Písku, který stojí v místech protektorátního koncentračního tábora pro Romy. V září by se pak celý proces výkupu mohl dokončit. Do konce týdne si zástupci kabinetu a majitelů výkrmny ze společnosti AGPI předají cenové nabídky a požadavky. ČTK to dnes řekl ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Záležitost se řeší v takzvaném důvěrném režimu, konkrétní informace ministři nebudou zveřejňovat. (ČTK)

11. 7. 2017

16:00 Ústavní soud dnes zamítl návrh na zrušení části zákona o pozemních komunikacích, konkrétně paragrafu, který umožnil při loňské návštěvě čínského prezidenta uzavřít Hradčanské náměstí v Praze, ačkoliv se tam mělo konat ohlášené shromáždění. Návrh na zrušení části zákona loni podala skupina senátorů poté, co se na náměstí nedostali účastníci ohlášeného protestu proti porušování lidských práv v Číně. (ČTK)

Záznamů celkem: 872 / Zobrazeno: 121–140

Soudní dvůr Evropské unie k insider tradingu: Jak moc nepřesná informace je ještě přesná?

Zákony, Rozhodnutí, Finance a trhy   2. 7. 2015 Link

Evropský soudní dvůr vydal letos v březnu další ze svých rozhodnutí v oblasti ochrany před zneužíváním trhu (šlo o tzv. případ „Lafonta“). Rozhodnutí vykládá pojem „vnitřní informace“, jde-li o požadavek na její přesnost. Jeho dopady však budou patrně hlubší. Ve svém důsledku se totiž může dotknout kohokoli, kdo disponuje s informacemi na kapitálovém trhu, a ve finále může být rozhodující pro posouzení toho, zda se taková osoba dopustila deliktního jednání spočívajícího ve zneužití trhu.

Co přinese snížení mezibankovních poplatků za karetní transakce?

Firmy, Zákony, Finance a trhy   29. 6. 2015 Link

Evropská unie přistoupila k zastropování výše poplatků účtovaných obchodníkům bankami vydávajícími platební karty, hradí-li držitel karty jejím prostřednictvím svůj nákup. Zatímco Brusel považuje stávající poplatky za enormně vysoké, neprůhledné a protisoutěžní, banky a karetní společnosti přínos regulace zpochybňují.

Finanční správa jako nejlepší spořitelna?

Firmy, Daně, Rozhodnutí   25. 6. 2015 Link

V srpnu 2014 vydal Nejvyšší správní soud rozhodnutí, které učinilo přítrž snahám některých daňových subjektů udělat si z Finanční správy továrnu na peníze. Otázky nastolené v rozhodovaném případě se však zaobíraly také tím, kdy se při posuzování nároku daňových subjektů na úrok z přeplatku zaviněného správcem daně použije daňový řád, který nabyl účinnosti 1. ledna 2011, a kdy se postupuje podle „předchůdce“ daňového řádu, tedy podle zákona o správě daní a poplatků.

Důležitý zájem v návrhu na vyloučení člena statutárního orgánu

Firmy, Finance a trhy   23. 6. 2015 Link

Zákon o obchodních korporacích obsahuje nové ustanovení, podle kterého každý, kdo má na tom důležitý zájem, může u soudu podat návrh na vyloučení takového člena statutárního orgánu z funkce, který v posledních 3 letech opakovaně a závažně porušoval péči řádného hospodáře. Vyvstává tedy otázka, kdo jsou v praxi ti, kdo mají „důležitý zájem“?

Vzájemná závislost leasingové a kupní smlouvy: Jak rozhodl Nejvyšší soud?

Firmy, Rozhodnutí, Finance a trhy   18. 6. 2015 Link

Pořízení auta na leasing se za posledních dvacet pět let stalo jedním z nejběžnějších nástrojů financování obnovy vozového parků domácností i firem. Zájemce o nový vůz, který tuto službu využije, při něm často podepisuje smlouvy hned dvě: jednu o leasingu samotném a druhou smlouvu kupní. Co když se ale později ukáže, že jedna z nich je neplatná? Odpověď nám dává Nejvyšší soud, který se v jednom ze svých nedávných případů k vzájemnému vztahu těchto dvou smluv vyjádřil.

Exekuce a povinnosti zaměstnavatele: Co vše musí na dlužníka prozradit?

Zákony, Rozhodnutí, Finance a trhy   15. 6. 2015 Link

Zaměstnavatelé se musejí v poslední době vyrovnávat s nárůstem exekucí na mzdy svých zaměstnanců. Mnozí z nich se proto mohou ptát, zda a v jakém rozsahu jsou vůbec povinni poskytovat exekutorům údaje týkající se jejich zaměstnanců. Odpověď není úplně jednoduchá a jednoznačná. Na jednu stranu existují povinnosti dané exekučním řádem, na druhé straně jsou ale zaměstnavatelé povinni respektovat ochranu osobních údajů svých zaměstnanců.

Česko vede jedenáct investičních arbitráží

Firmy, Rozhodnutí   11. 6. 2015 Link

Se změnou ve vedení Ministerstva financí došlo i k větší otevřenosti v informování o investičních arbitrážích, kterým Česko v minulosti čelilo a které právě probíhají. Ministerstvo zveřejnilo nejen starší rozhodčí nálezy, ale vyjádřilo se i k probíhajícím sporům a k úspěšnosti vymáhání přiznaných částek z vyhraných arbitráží.

Rozhodování mimo valnou hromadu společnosti: Jak se věci mají?

Firmy, Zákony, Rozhodnutí   8. 6. 2015 Link

Většina obchodních korporací v České republice už zareagovala na změny v soukromém právu, které přinesly nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích (ZOK). Firmy přizpůsobily své společenské smlouvy nové právní úpravě a podřídily zakladatelské dokumenty ZOK jako celku. Ovšem společnostem s ručením omezeným, které tak doteď neučinily, by neměl uniknout pozornosti následující článek.

Změny v zákoně o veřejných zakázkách (II. část): Co se změnilo v řízení před ÚOHS?

Firmy, Zákony   4. 6. 2015 Link

Začátkem března letošního roku nabyla účinnosti další novela zákona o veřejných zakázkách. Přestože byla označována svými tvůrci jako „technická“, ve skutečnosti přinesla celou řadu podstatných změn. Mezi nejdůležitější změny patři bezesporu právě změny související s přezkumným řízením u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Změny v zákoně o veřejných zakázkách (I. část): Co má usnadnit život zadavatelům?

Firmy, Zákony   1. 6. 2015 Link

Začátkem března letošního roku nabyla účinnosti další novela zákona o veřejných zakázkách. Přestože ji její tvůrci označovali jako „technickou novelu“, ve skutečnosti přinesla celou řadu podstatných změn. Mezi nejdůležitější z nich patři bezesporu konec povinnosti zrušit zadávací řízení v případech „jedné nabídky“, jednodušší zadávání víceprací a změny související s přezkumným řízením u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Konec nájmu nebytových prostor: U čeho si dát pozor?

Zákony, Rozhodnutí   28. 5. 2015 Link

Nájem prostor sloužících k podnikání (v zásadě tzv. nebytových prostor) lze skončit zejména z důvodů ujednaných mezi stranami v nájemní smlouvě. I když zákon výslovně nepožaduje, aby nájemní smlouva byla písemná, ve vztazích mezi podnikateli, kde se tento typ smluv nejčastěji objevuje, je to pravidlem. Pozor ale na to, jakým způsobem je skončení nájmu domluveno. Může se totiž stát, že se i přes dohodu stran uplatní zákonná úprava, a pronajímatel nebo nájemce tak mohou zůstat nemile překvapeni. V každém případě je potřeba reagovat včas.

Druhé rozhodnutí Nejvyššího soudu k výkladu zákona o obchodních korporacích

Zákony, Rozhodnutí, Finance a trhy   25. 5. 2015 Link

Před časem jsme vás informovali o historicky prvním rozhodnutí Nejvyššího soudu přímo vykládajícího ustanovení zákona o obchodních korporacích. Zatímco první případ se týkal formy plné moci k založení obchodní korporace, v dalším novém případě se vykládala otázka změny společenské smlouvy v důsledku rekodifikačních změn.

Zápis různých druhů podílů s.r.o. do obchodního rejstříku se už prosazuje i v praxi

Zákony, Rozhodnutí   21. 5. 2015 Link

Rekodifikace přinesla do práva obchodních společností nejednu novinku. Jednou z nich je i možnost společníků společnosti s ručením omezeným připustit ve společenské smlouvě vznik různých druhů obchodních podílů a spojit s nimi zvláštní práva a povinnostmi. Po více než prvním roce účinnosti nových zákonů se objevují první výkladová rozhodnutí vyšších soudů. Vrchní soud v Praze se ve svém nedávném rozhodnutí vyjádřil i k zatím opomíjenému aspektu této novinky: zápisu různých druhů podílů do obchodního rejstříku.

Kdy je dotaz akcionáře na valné hromadě šikanózní?

Firmy, Zákony, Rozhodnutí   18. 5. 2015 Link

Právo akcionáře na vysvětlení na valné hromadě patří k jeho základním nemajetkovým právům vůči akciové společnosti. Jako každé právo má však i právo na vysvětlení svůj přirozený limit v zákazu svého šikanózního výkonu. K otázce, kdy je nadprůměrná zvídavost akcionáře ještě přípustná a kdy již společnost naopak pouze šikanuje, se v jednom ze svých nedávných rozhodnutí vyjádřil i Nejvyšší soud.

Koho žalovat v případě bezdůvodného obohacení?

Zákony, Rozhodnutí, Finance a trhy   14. 5. 2015 Link

Přestavte si, že někdo, kdo se například domnívá, že je vlastníkem vašeho bytu, jej pronajímá třetí osobě. Poté, co se svého práva domůžete, budete zpravidla čelit otázce, po kom vymáhat neoprávněný prospěch? Po domnělém nájemci, nebo pronajímateli? Po obou? Nejvyšší soud se touto otázkou několikrát zabýval a jeho závěry jsou v tomto ohledu ustálené.

„Právo být zapomenut“ již rok platí i v Česku

Firmy, Rozhodnutí   11. 5. 2015 Link

Před rokem Soudní dvůr EU rozhodl, že Evropané mohou po webových vyhledávačích jako Google požadovat, aby ve výsledcích vyhledávání neodkazovaly na některé citlivé údaje. Rozsudek se přitom vztahuje i na české weby jako Seznam nebo Centrum. Jaké jsou výsledky „práva být zapomenut“ za první rok jeho existence?

Co všechno může věřitel do blankosměnky doplnit?

Firmy, Rozhodnutí   7. 5. 2015 Link

V české soudní rozhodovací praxi není jednota názorů ohledně toho, co ještě může věřitel po právu do blankosměnky doplnit. Podle názoru Nejvyššího soudu má mít věřitel vyplňovací právo překračující rámec písemné dohody s výstavcem.

Příslušnost soudů: Žalovaní s neznámým bydlištěm se spravedlnosti nevyhnou

Zákony, Rozhodnutí   4. 5. 2015 Link

Nařízení zvané Brusel I bis nahradilo začátkem tohoto roku původně účinné nařízení Brusel I. Stejně jako u jeho předchůdce je i obsahem nového nařízení úprava příslušnosti soudů a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Soudy tato pravidla používají tehdy, kdy není jasné, který soud by měl řešit například určitou žalobu. Že jde o případy v praxi poměrně časté, svědčí i rozhodnutí Nejvyššího soudu z loňského roku.

Nemovitosti a společné jmění bývalých manželů: Malý průvodce po žalobách

Zákony, Rozhodnutí   30. 4. 2015 Link

Spory o majetek mezi bývalými manžely dnes bohužel nejsou výjimkou. Přitom u nich nemusí být často jasné, jaký právní „nástroj“ má ten který z manželů při hájení svých zájmů použít. Případ z této oblasti řešil nedávno Nejvyšší soud. Potvrdil, že posoudit, zda určitá nemovitost skutečně patří do společného jmění bývalých manželů, může soud pouze jako předběžnou otázku v řízení o jeho vypořádání. To znamená, že bývalý manžel nebo manželka by teoreticky neměli mít naléhavý právní zájem k podání takzvané určovací žaloby. Neplatí to však vždy.

Dovolání k Nejvyššímu soudu: Případ akcionářů ukázal, jak mají soudci postupovat

Zákony, Rozhodnutí   27. 4. 2015 Link

Ústavní soud se ve svém nedávném nálezu vyjádřil značně kriticky k činnosti Nejvyššího soudu z hlediska porušování ústavního práva na spravedlivý proces. Ve svém nálezu se věnoval zejména posuzování přípustnosti dovolání ze strany Nejvyššího soudu. Dle nálezu se v případě, kdy Nejvyšší soud neodůvodní dostatečně, proč dovolání zamítl, jedná o odepření spravedlnosti a porušení ústavněprávních principů.

Copyright © 2000 – 2018, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web